Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Správa o stave verejnej správy za rok 2020

Kategória: Aktuality Zdroj: ZMOS

Ministerstvo vnútra SR zverejnilo správu o stave verejnej správy za rok 2020. Ide o prvú publikáciu Inštitútu správnych a bezpečnostných analýz MV SR, ktorej ambíciou je na základe dát komplexne popísať súčasný stav verejnej správy na Slovensku. Rok 2020 bol aj vo verejnej správe špecifický a výrazne ovplyvnený pandémiou ochorenia Covid-19, čo vidieť aj na viacerých prezentovaných štatistikách. 

Zaujímavé fakty z publikácie:

 • Značná časť je venovaná téme spoločných obecných úradov, ktoré môžu vytvárať samosprávy na rôznych úsekoch.
 • Aj keď sa v roku 2020 otvorili nové klientske centrá pre občanov pri okresných úradoch, zaznamenali sme výrazný prepad ich návštevnosti (o 20 %), pričom návštevnosť ani po uvoľnení protipandemických opatrení po skončení prvej vlny pandémie nedosahovala hodnoty z roku 2019.
 • Veľmi výrazná zmena v roku 2020 oproti roku 2019 bola zaznamenaná najmä pri počte žiadostí o vydanie cestovného pasu (pokles o 60 %),  vydaných bolo najmenej cestovných pasov za posledných 10 rokov.
 • Vydaných bolo v roku 2020 aj menej občianskych preukazov (o 11 percent) aj vodičských preukazov (o 17 percent). Takmer štvrtina OP vydaných vlani bola odoslaná občanom na adresu.
 • O 75 % poklesol počet vybavených osôb na hraniciach.
 • Vplyv pandémie vidieť aj na úseku matrík, a to na nižšom počte evidovaných sobášov a na vyššom počte evidovaných úmrtí.
 • Niektorým útvarom v súvislosti s pandémiou pribudli aj nové činnosti – napríklad Hasičský a záchranný zbor realizoval odbery a prevážal vzorky či staval a dezinfikovali krízové stany.
 • Oproti roku 2019 sa zvýšil počet evidovaných podnikateľských subjektov.
 • Zaznamenali sme tiež nárast počtu evidovaných elektromobilov za rok (o 82 %).
 • Pozitívne sa dá hodnotiť, že takmer 70 % obyvateľov využíva internet na komunikáciu s úradmi, pričom v tomto smere patrí Slovensko k lepším krajinám v Európe.
 • Za minulý rok evidujeme menej priestupkov v pôsobnosti poriadkovej polície, dopravnej polície, ako ak v pôsobnosti Úradu hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru.
 • Rok 2020 v prípade vybraných evidencií nevybočil z niektorých dlhšie pozorovaných trendov. Evidentný je zvyšujúci sa celkový počet vodičov, zvyšujúci sa podiel starších vodičov, znižujúci sa podiel mladších vodičov a zvyšujúci sa počet evidovaných vozidiel na jedného obyvateľa, pričom ten narastá smerom z východu na západ krajiny.
 • Z údajov prezentovaných v správe vyplýva zrejmá nevyhnutnosť zmien a ďalšieho zlepšenia v oblasti digitalizácie verejnej správy, ako aj v oblasti územno-správneho členenia.

V súčasnosti má Slovensko jednu z najmenších priemerných veľkostí správnych jednotiek na lokálnej úrovni, pričom aj najmenšie samosprávne jednotky disponujú rovnakým súborom kompetencií a zodpovedností za miestny rozvoj ako väčšie mestá. Inštitút dobrovoľnosti zdieľania kompetencií pritom zatiaľ nevedie k tomu, že by podiel spolupracujúcich obcí narastal smerom k najmenším „mikro“ obciam.

Úplnú informáciu nájdete TU.

Publikácia je dostupná TU.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.