Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Spolu s partnermi žiada envirorezort o opatrenia v oblasti triedenia odpadu

Kategória: Aktuality Autor/i: TASR

Dofinancovanie organizácií zodpovedných výrobcov by malo prísť zo štátneho rozpočtu, nie z Environmentálneho fondu, ktorého prostriedky musia primárne zostať zdrojom podpory a motivácie samospráv pre udržanie a rozšírene systému triedenia.

Bratislava 22. mája (TASR) – Zhodli sa na tom zástupcovia Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS), predstavitelia zberových spoločností a organizácie zodpovednosti výrobcov na spoločnom stretnutí, ktoré sa týkalo oblasti odpadového hospodárstva, rizík fungovania triedeného zberu odpadov v čase pandémie a problémov financovania.
„Zástupcovia zúčastnených strán spoločne deklarovali, že budú podporovať udržanie aktuálneho systému triedeného zberu odpadov pri dodržiavaní princípu rozšírenej zodpovednosti výrobcov a dovozcov,“ informoval hovorca ZMOS-u Michal Kaliňák. Spoločnou dohodou všetkých je aj výzva Ministerstvu životného prostredia SR, na urýchlené prijatie opatrení proti tým výrobcom a dovozcom, ktorí sa nepodieľajú na financovaní triedeného zberu odpadov, napriek tomu, že im to vyplýva z ich zákonných povinností. „Týmto dochádza k znefunkčneniu celého systému triedeného zberu, čo má za následok nielen zníženie finančných zdrojov na triedenie, ale aj zvýšenie objemu odpadu, ktorý skončí na skládkach,“ myslí si predseda environmentálnej sekcie Rady ZMOS a starosta obce Dolný bar Oskár Bereczk.
Účastníci rokovania sa tiež dohodli na tom, že spoločne pripravia návrh legislatívnych zmien v zákone o odpadoch, ktoré pomôžu lepšej aplikácii systému triedeného zberu v praxi.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.