Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Slovenská republika a ciele udržateľného rozvoja Agendy 2030

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Štatistický úrad SR zverejnil publikáciu, ktorá prináša výber hodnotení Slovenskej republiky v rámci 17 cieľov udržateľného rozvoja Agendy 2030.

Publikácia poskytuje komplexné kvantitatívne hodnotenie pokroku Slovenskej republiky pri dosahovaní 17 cieľov udržateľného rozvoja Agendy 2030. Hodnotenie plnenia týchto cieľov schválila vláda SR v júni 2022 vo forme monitorovacej správy „Druhá správa o dosiahnutých výsledkoch v národných prioritách implementácie Agendy 2030“.

Aktuálne ide o druhé vydanie publikácie, ktoré nadväzuje na predošlé prvé vydanie s rovnakým názvom z roku 2016. Cieľom aktivity je zvýšiť záujem o napĺňanie cieľov agendy a inšpirovať občanov k aktivitám, ktoré podporia udržateľný rozvoj.

Publikácia prináša výber hodnotení Slovenskej republiky v rámci 17 cieľov udržateľného rozvoja Agendy 2030. Hodnotenia boli vypracované rezortmi Slovenskej republiky, ktoré podporili návrh Štatistického úradu Slovenskej republiky, aby základom druhej monitorovacej správy, s cieľom v maximálne možnej miere podporiť medzinárodné monitorovanie a porovnanie, boli indikátory OSN.

Plné znenie jednotlivých vyhodnotení je k dispozícii v dokumente „Druhá správa o dosiahnutých výsledkoch v národných prioritách implementácie Agendy 2030“1, ktorý bol schválený uznesením vlády SR č. 410/2022 zo dňa 22. júna 2022.

Publikácia je dostupná TU.

 

Zdroj: Štatistický úrad SR, ZMOS


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.