Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Slávnostné stretnutie zástupcov Dohovoru primátorov a starostov

Kategória: Aktuality Zdroj: ZMOS

Iniciatíva Dohovor primátorov a starostov vstúpila v apríli do novej fázy svojej činnosti a stanovila si ambíciu dosiahnuť do roku 2050 spravodlivejší a klimaticky neutrálne Európy. V tejto súvislosti sa 7. októbra 2021 uskutoční slávnostné stretnutie zástupcov Paktu za účasti vrcholných predstaviteľov Európskej únie.

Na Slovensku je členom Dohovoru primátorov a starostov približne 40 miest a obcí, ktoré sú pozvané na túto slávnostnú príležitosť, ktorá sa uskutoční 7. októbra 2021 od 9.30 hod. Európsku úroveň budú zastupovať predseda Európskeho parlamentu pán David Sassoli či eurokomisárka pre oblasť energetiky pani Kadri Simson.

Signatári sa teraz zaväzujú dosiahnuť klimatickú neutralitu do roku 2050 zavedením opatrení na prispôsobenie sa opatreniam na zmeny klímy a zmiernením energetickej chudoby prostredníctvom uľahčenia transformácie. Zaväzujú sa tiež zapojiť svojich občanov, podniky a miestne zainteresované strany do prechodu, čím prispejú k európskemu klimatickému paktu. Európsky klimatický pakt je celoeurópska iniciatíva, ktorá pozýva všetkých na účasť na opatreniach v oblasti klímy a budovaní ekologickejšej Európy.

Podrobné informácie o tejto udalosti, vrátane registrácie a programu nájdete TU.

V tomto roku majú členovia Paktu tiež jedinečnú príležitosť usporiadať samostatné stretnutie k podpore cieľov tejto iniciatívy. Tieto stretnutia sa môžu uskutočniť od septembra do decembra 2021, viac informácií k možnosti ich usporiadanie nájdete TU.

Podujatie bude prebiehať v anglickom jazyku.

Zdroj: eumayors.eu


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.