Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Skrátenie volebného obdobia zmenou Ústavy SR

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

V utorok 20. septembra sa začala schôdza Národnej rady Slovenskej republiky (NR SR). Poslanci NR SR prerokovali návrh na zmenu Ústavy SR a posunuli do druhého čítania. Súčasťou Ústavy SR by mohla byť možnosť skrátiť volebné obdobie Národnej rady ústavným zákonom alebo referendom.

Zo 147 prítomných návrh podporilo 97 poslancov, proti bolo 27, zdržalo sa 22. Jeden nehlasoval a traja boli neprítomní.

  • Návrh hovorí o tom, že pokiaľ by referendum bolo úspešné, volebné obdobie by sa skončilo dňom uvedeným v referende. Navrhovaná legislatíva by sa mohla vzťahovať aj na aktuálne volebné obdobie.
  • Návrh predložili poslanci za Sme rodina. Argumentovali, že ak majú voliči právo svojich zástupcov voliť, musia mať aj právo ich odvolať.
  • Do ústavy by sa mohla zaradiť aj povinnosť predsedu NR SR vyhlásiť parlamentné voľby do siedmich dní od uverejnenia platného výsledku referenda v Zbierke zákonov SR.
  • Novelou by sa tiež umožnilo parlamentu prijať ústavný zákon, ktorým si skráti prebiehajúce volebné obdobie.
     

Novela by mohla byť účinná od 1. januára 2023. Poslanci navrhujú prechodné ustanovenia, na základe ktorých by sa nová právna úprava vzťahovala aj na práve prebiehajúce volebné obdobie NR SR.

Zdroj: ZMOS.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.