Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Šíriace sa dezinformácie v súvislosti s rozhodnutím Ústavného súdu SR

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Združenie miest a obcí Slovenska si dovoľuje upozorniť, že informácie v súvislosti s rozhodnutím Ústavného súdu SR (sp. zn. PL ÚS 4/2021 zo dňa 08.12.2021), ktoré sa šíria prostredníctvom sociálnych sietí, nie sú pravdivé.

K samotným dezinformáciám vydal stanovisko aj Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.

Ústavný súd SR vo svojom rozhodnutí označil za protiústavné iba špecifické časti zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, nevyslovil protiústavnosť celého zákona ani protiústavnosť opatrení prijímaných Úradom verejného zdravotníctva SR.

Z vyššie uvedeného vyplýva, že:

  • Ústavný súd SR nezrušil opatrenia prijaté Úradom verejného zdravotníctva - povinnosť nosiť rúška, respirátory, covid pasy,
  • Ústavný súd SR nezrušil karanténu.

 

Úrad verejného zdravotníctva SR je aj naďalej oprávnený nariaďovať opatrenia pri ohrození verejného zdravia, ktoré sú presne určené v § 48 ods. 4 písm. a) až z) spomínaného zákona.

Je potrebné uviesť, že Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky vo svojich vyhláškach na ustanovenie § 48 ods. 4 písm. aa) neodkazuje, nakoľko svojimi vyhláškami prijíma opatrenia, ktoré sú výslovne uvedené v § 48 ods. 4 písm. a) až z) a ktoré následne špecifikuje vo vydaných vyhláškach.

Ústavný súd SR svojím rozhodnutím nezrušil rúška, respirátory, covid pasy a podobne, tak ako to uvádzajú viaceré články/príspevky šíriace sa v poslednom období na sociálnych sieťach.

Taktiež Ústavný súd SR nezrušil ani karanténu. Nezrovnalosť, ktorá vznikla v zákone bola odstránená prijatou novelou č. 533/2021 Z. z., kde došlo k úprave definície pojmu „izolácia“ a pojmu „karanténa“.

Stanovisko ÚVZ SR k šíriacim sa dezinformáciám je dostupné TU.

Zdroj: Združenie miest a obcí Slovenska.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.