Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Silná kohézna politika v budúcom rozpočte EÚ 2021-2027 a pláne obnovy EÚ

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 20. júla 2020 – Partneri Kohéznej aliancie upozornili členské štáty, že v dosiahnutom kompromise týkajúceho sa rozpočtu EÚ na roky 2021-2027 a pláne obnovy sa musia zachovať investície do miest a regiónov. Zároveň zdôraznili,  že oživenie Európy nie je možné bez silnej kohéznej politiky a skutočného partnerstva medzi európskymi, národnými, regionálnymi a miestnymi aktérmi.

Miestna a regionálne samosprávy vyjadrili podporu silnej kohéznej politiky a silnému plánu obnovy Európy a zdôrazňujú princíp viacúrovňového partnerstva vo vyhlásení Kohéznej aliancie (#CohesionAlliance) adresovanej eurokomisárke pre súdržnosť a reformy Elise Ferreire a predsedovi Výboru pre regionálny rozvoj (REGI) Európskeho parlamentu Younous Omarjee pred plánovaným zasadnutím Európskej rady EÚ.

Samit lídrov EÚ sa mal uskutočniť 17.-18. júna 2020, ale vzhľadom na nedosiahnutie dohody o viacročnom rozpočtovom rámci na roky 2021-2020 a fonde obnovy medzi členskými krajinami pokračuje zasadnutie európskeho samitu aj dnes.

Podľa #CohesionAlliance kríza vyvolaná pandémiou COVID 19 oslabuje hospodársku, územnú a sociálnu súdržnosť Európy a jej schopnosť zabezpečiť ekologickejší, inkluzívnejší a inteligentnejší prechod k udržateľnejšej budúcnosti. Preto #CohesionAlliance – široko rozsiahla európska koalícia združujúca viac ako 12 000 signatárov - nalieha na členské štáty EÚ, aby podporili silný viacročný finančný rámec (VFR) 2021 - 27 a silné plány obnovy. VFR a plány obnovy musia podporovať súdržnosť ako základnú hodnotu Európskej únie a ako kľúčový cieľ všetkých európskych politík a investícií.

#CohesionAlliance vyzýva k silnej, efektívne a flexibilné politiky súdržnosti na základe dlhodobých perspektív a princípov partnerstva so zapojením miestnych a regionálnych samospráv vo všetkých opatreniach v oblasti obnovy. Tým pomôžeme naštartovať a opätovne budovať ekonomiky, podporiť udržateľnosť a posilniť územnú a sociálnu súdržnosť v Európskej únii.

Predsedovia zakladajúcej partnerskej organizácie #CohesionAlliance odovzdali obnovené vyhlásenie eurokomisárke zodpovednej za súdržnosť a reformy Elise Ferreirovej a predsedovi Výboru REGI Európskeho parlamentu, Younous Omarjee.

Elisa Ferreira, eurokomisárka zodpovedná za súdržnosť a reformy, uviedla: „Hospodárske predpovede Komisie zverejnené minulý týždeň poukazujú na hlbšiu recesiu, ako sa očakávalo, s ničivými následkami a väčšími rozdielmi a nerovnosťou. Preto potrebujeme silnú kohéznu politiku a spravodlivú a súdržnú obnovu. DNA kohézie vidíme vo všetkých návrhoch Komisie na oživenie: veľkorysé ustanovenie pre politiku súdržnosti a metódu súdržnosti vo fonde na oživenie hospodárstva a iných nástrojoch.. Bojovala som za to a ja budem naďalej bojovať. Spoliehame sa na Vás, na Vaše lobovanie vo Vaších krajinách a regiónoch. Čas je krátky, musíme rýchlo konať, aby sme dostali naše posolstvo von, pripravili naše plány a programy a zabezpečili to, aby žiaden región nezaostával“.

Younous Omarjee , predseda Výboru Európskeho parlamentu pre regionálny rozvoj, uviedol: „ Kríza narušila Európu. Plán obnovy a ambiciózny rozpočet sú preto nevyhnutné. Krátkodobé oživenie musí dopĺňať dosahovanie dlhodobých cieľov, osobitná hospodárska, sociálna a územná súdržnosť. Vyzývame Európsku Radu, aby sa zjednotila okolo silného rozpočtu. Je tiež nevyhnutné, aby bol plán obnovy priamo prístupný pre regióny a aby sa dal demokraticky kontrolovať. To sú požiadavky Európskeho parlamentu“.

Každý, kto verí v silnú kohéznu politiku EÚ je vítaný pripojiť sa k #CohesionAlliance podpisom nového vyhlásenia. #CohesionAlliance vyzýva všetkých 12 000 signatárov prvotného vyhlásenia, aby tým opätovne potvrdili svoj politický záväzok zvýšením informovanosti o zásadnej úlohe politiky súdržnosti a potrebe silnej politiky súdržnosti v budúcom dlhodobom rozpočte EÚ a pláne na oživenie hospodárstva.

List #CohesionAlliance adresovaný predsedovi Európskej komisie Charlesovi Michelovi.

Zdroj: Rada európskych obcí a regiónov (CEMR)

Súvisiace oznamy ZMOS: ZMOS podporilo iniciatívu kohézna aliancia

Zdroj: Zverejnené 20.7.2020 na interentovej stránke Združenia miest a obcí Slovenska.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.