Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

SIEA vyhlásila VO na zabezpečenie mestského vodíkového autobusu

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska Zdroj: ZMOS

Bratislava – 10. jún 2021 - Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) pokračuje vo zvyšovaní povedomia verejnosti o využívaní vodíkových technológií v individuálnej aj hromadnej doprave. Predmetom vyhláseného verejného obstarávania je zabezpečenie jedného mestského či prímestského autobusu na prepravu 30 a viac osôb a tiež minimálne troch až šiestich osobných motorových vozidiel s vodíkovým pohonom, vrátane vozidla určeného na jazdu na nespevnených povrchoch a vozidla s karosériou typu pick-up. Nové vozidlá na vodíkový pohon majú byť spolufinancované z európskych zdrojov. Autobus a osobné vozidlá budú slúžiť na odborno-prezentačné účely.

Keďže na území Slovenskej republiky nie je vybudovaná sieť čerpacích staníc na vodík, SIEA pripravuje samostatnú verejnú súťaž aj na ich zabezpečenie.

Vyhlási ju už čoskoro.

„SIEA podporuje národnú vodíkovú stratégiu, nakoľko si veľmi dobre uvedomujeme, že vodík neznečisťuje ovzdušie a neprispieva k zvyšovaniu emisií CO2. Je dôležitým nástrojom pri prechode na nízkouhlíkové hospodárstvo a zároveň môže byť kľúčovým prvkom k oživeniu ekonomiky po skončení pandémie. Význam vodíka v celej Európskej únii sa bude len zvyšovať. V našich podmienkach pritom vodík nebol doteraz využívaný ako nosič energie a palivo. Verejnosť má o ňom len málo informácií, a keďže doprava patrí k hlavným znečisťovateľom ovzdušia, aj týmto verejným obstarávaním vodíkových dopravných prostriedkov a ich využívaním na prezentáciu a zber dát chceme prispieť k ich možnému rozširovaniu na území Slovenska,“ skonštatoval generálny riaditeľ SIEA Peter Blaškovitš.  

Zabezpečenie autobusu na vodíkový pohon s obsluhou / vodičom

Dokumenty zákazky zverejnené na profile verejného obstarávateľa

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania  v Úradnom vestníku EÚ

Viac informácií sa dozviete TU 


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.