Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Septembrové podujatia k občianskej participácii pre samosprávu

Kategória: Aktuality Zdroj: ZMOS

Počas septembra 2021 Úrad splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti (USV ROS) pripravuje ďalšie vzdelávacie aktivity a podujatia.

27. 09. 2021  ÚRADNÍCI ÚRADNÍKOM (9:00 – 11:30, ZOOM) – nenáročný vzdelávací formát, kde sa úradníci z USV ROS podelia o praktické skúsenosti s e-nástrojmi, s ktorými sa v čase pandémie museli naučiť pracovať /doodle, sli.do, google doc a google jamboard/ tak,  aby zvládli online prípravu, realizáciu i vyhodnotenie rôznych online stretnutí a podujatí.

Registrácia: https://forms.gle/VsMGuhZCwFYwBabq9

28. 09. 2021 NA OBČANOCH ZÁLEŽÍ (9:00 – 11:30, ZOOM) – PARTICIPÁCIA A MOBILITA – témy vzdelávania:

- Mobilita a zapájanie obyvateľov do plánovania,

- Audit Advance z Banskej Bystrice,

- Čo plánujú samosprávne kraje v Integrovaných územných stratégiách v téme mobilita?

Registrácia: https://forms.gle/9GXiF6SHZ6PprXMu5

30. 09. 2021 KABINET PARTICIPÁCIE (10:00 – 11:30, ZOOM)  – Ako plánovať a hodnotiť participatívne procesy? A kto ich má v rámci úradu realizovať?
https://youtu.be/s7tRs6wasyU  – link bude sfunkčnený v deň podujatia, nie je nutné sa registrovať!

KDE SA BUDÚ REALIZOVAŤ PODUJATIA A AKO SA MOŽNO PRIHLÁSIŤ?

Je potrebné sledovať www.participacia.eu  a facebook Participácia – ÚSV ROS, kde včas nájdete termíny konania jednotlivých podujatí a registračný link. Podujatia prebiehajú online (ZOOM a YouTube). Archív všetkých videopodujatí je na www.participacia.eu. a YouTube kanáli NP PARTI USV ROS. Bližšie informácie o podujatiach: Silvia Ďurechová (silvia.durechova@minv.sk), Dominika Bellová (dominika.bellova@minv.sk).


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.