Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Schválili strategickú koncepciu pre informatizáciu verejnej správy

Kategória: Aktuality Zdroj: ZMOS

Vláda SR schválila strategickú koncepciu pre informatizáciu verejnej správy.  Cieľom Národnej koncepcie informatizácie verejnej správy pre roky 2021 – 2026 je moderný štát a fungujúce digitálne služby pre občana.

Podľa schválenej stratégie sa štátna a verejná správa budú orientovať na občana, na proaktívne služby, digitálne úrady, transparentnosť v obstarávaní a podporu ľudských zdrojov. Schválenie tohto strategického dokumentu je jeden z prvých míľnikov Plánu obnovy a odolnosti.

Koncepcia predpokladá výrazný pokrok Slovenska v indexe DESI o 40 % do roku 2026 oproti súčasnému stavu. Tento index sleduje pokrok v digitálnej konkurencieschopnosti členských štátov EÚ. Slovensko sa v ňom opakovane umiestňuje pod priemerom EÚ, v roku 2021 nám patrí 22. miesto.

Štátna a verejná správa sa v informatizácii sústredí na 4 prioritné osi:

 • Lepšie služby – kvalitné elektronické služby pre občanov a podnikateľov, agenda podľa životných situácií
 • Digitálna a dátová transformácia – odbúranie papierového sveta úradov a skrátenie času vybavenia digitálnych služieb štátu
 • Efektívne IT – zvýšenie hodnoty IT systémov a optimalizácia prevádzkových nákladov
 • Kybernetická a informačná bezpečnosť – ochrana dát a školenie odborníkov

Podľa koncepcie sa štát sústredí na tieto strategické úlohy:

 • zaviesť mobilné ID ako ďalšej formy prístupu k službám štátu
 • do prostredia verejnej správy zaviesť pohľad cez životné situácie občana; do roku 2023 MIRRI v spolupráci s NASES nasadia napríklad – personalizované prostredie pre prihlásených občanov a podnikateľov, navigáciu pre životné situácie, kedy občan vopred uvidí kroky, ktoré ho čakajú
 • v oblasti agendových informačných systémov pôjde o obstarávanie a využívanie systémov, ktoré umožnia občanom riešiť životné situácie online
 • v štátnej a verejnej správe budú preferované systémy digitálnych úradov – pracovník úradu sa bude doňho prihlasovať len raz a bude mu umožnený prístup na všetky aplikácie a dáta, ktoré k práci potrebuje
 • v oblasti riadenia údajov je to najmä dátová integrácia a využívanie predvyplnených formulárov tak, aby občan nemusel opätovne predkladať údaje, ktoré štát už má
 • zvýšenie počtu otvorených údajov a ich publikovanie pre občanov a podnikateľov
 • intenzívnejšie využívanie vládneho cloudu inštitúciami štátnej a verejnej správy
 • V oblasti kybernetickej bezpečnosti pôjde o zameranie sa na včasné rozpoznanie incidentov a posilnenie oblasti vzdelávania

Viac informácií nájdete TU.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.