Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Schéma pomoci de minimis III. etapa

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska Zdroj: ZMOS

Ministerstvo dopravy a výstavby SR spustilo III. etapu schémy pomoci de minimis. O podporu môžu požiadať akékoľvek organizácie vykonávajúce oprávnenú podnikateľskú činnosť, bez ohľadu na spôsob vlastníctva.

Tretia etapa schémy pomoci pre cestovný ruch a gastro de minimis je spustená. Oprávnené obdobie pomoci je rozšírené o mesiace apríl a máj 2021. Aj v tejto epate je možné žiadať o pomoc aj za celé obdobia z prvej a druhej etapy, teda od 1. apríla 2020 do 31. mája 2021. 

Cieľom pomoci je podpora podnikov a zariadení v odvetví cestovného ruchu formou poskytnutia finančných príspevkov určených na cielené prekrytie časti fixných nákladov, ktoré oprávnení žiadatelia museli vynaložiť v čase ich núteného uzatvorenia z dôvodu opatrení vlády a Úradu verejného zdravotníctva SR a v čase po opätovnom spustení ich prevádzky po prejavení negatívnych dôsledkov pandémie COVID-19.

Pomoc je určená na kompenzácie vzniknutých škôd žiadateľov, ako priamych následkov opatrení prijatých na zmiernenie negatívnych následkov pandémie ochorenia COVID-19.

Bližšie informácie sa dočítate TU 

Zdroj: mindop.sk


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.