Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Samosprávy sa pripravujú na nové programovacie obdobie v podmienkach klimaticko-energetickej krízy

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Príprava samospráv na nové programovacie obdobie v podmienkach pokračujúcej klimaticko-energetickej krízy a podpora miest v praktických riešeniach boli hlavná témy XVII. zasadnutia Národnej platformy Dohovoru primátorov a starostov o klíme a energetike v Bratislave. 

Podujatie bolo určené pre zástupcov miestnej a regionálnej samosprávy, ktorí sa venujú problematike strategického rozvoja a financovania, životného prostredia a klimatickému i energetickému manažmentu.

Zasadnutia Národnej platformy Dohovoru primátorov a starostov o klíme a energetike sa zúčastnili členovia Národnej platformy na úrovni štátnej správy  - MŽP SR, odbor politiky zmeny klímy, Slovenska inovačná energetická agentúra -SIEA, zástupcovia odbornej sféry, miestnej a regionálnej samosprávy a členské mestá CITENERGO a Únie miest Slovenska.

Expertný tím platformy Budovy pre budúcnosť priblížil účastníkom problematiku obnovy verejných budov na Slovensku a zmeny, ktoré prinášajú európske smernice. 

Únia miest Slovenska apeluje na štát: „ÚMS dlhodobo upozorňuje, že mestá sa pri príprave a realizácii projektov zameraných na znižovanie spotreby energií a plnenie klimatických cieľov opakovane stretávajú s problémami, ktoré je možné riešiť iba na centrálnej úrovni. Mestá potrebujú viac kompetencií a finančných zdrojov,  ako aj to, aby štát odstránil bariéry a upravil neefektívne podmienky, ktoré sťažujú samosprávam možnosti riešiť aktuálne problémy strategicky.“

Zdroj: Únia miest Slovenska


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.