Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Samosprávy preferujú automatizovaný systém doručovania rozhodnutí

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Výrazný počet samospráv komunikuje elektronicky, avšak necelá polovica vyhotovuje elektronické úradné dokumenty. Aj to vyplýva z nedávneho prieskumu Združenia miest a obcí Slovenska.

Bratislava – 17. júna 2020 –  Takmer polovica vyhotovuje EÚD
Na otázku: „Vyhotovuje Vaša samospráva elektronické úradné dokumenty (EÚD)?“, odpovedalo 18,1 % - áno, vyhotovujeme všetky. Len niektoré elektronické úradné dokumenty vyhotovuje 30,6 %. Tieto dokumenty podľa prieskumu nevyhotovuje 21,5 % samospráv, ďalších 25,9 % ich nevyhotovuje, ale pracuje na tom. Na otázku nevedelo odpovedať 5,9 % respondentov.

Automatizovaný systém odosielania
Posielanie elektronický úradných dokumentov je možné viacerými formami. Z prieskumu ZMOS vyplýva, že 40,5 % samospráv zasiela vytvorené elektronické dokumenty automatizovane. Napríklad vyrúbenie rozhodnutia o dani z nehnuteľností automaticky odosielajú platcovi. Manuálne to realizuje 36,7 % samospráv a poloautomatizovane, čo znamená, že jednotlivé rozhodnutia sú nahraté do elektronickej registratúry a následne manuálne odoslané, využíva 25,9 % miest a obcí. Na túto otázku nevedelo odpovedať 12,8 %  respondentov. Súčet pri odpovediach prevyšuje úroveň 100 %, nakoľko bolo možnosť viacerých alternatívnych odpovedí. 

Rôzne spôsoby doručenia
Z prieskumu vyplýva, že v prípade 67,3 % samospráv sú zavedené také systémy, ktoré umožňujú elektronický a zároveň aj listinný spôsob doručenia dokumentov. V prípade 11,3 % samospráv systém umožňuje iba jeden spôsob ich doručenia. Celkovo 11,7 % respondentov uviedlo, že pracujú na tom, aby ich systém umožňoval obe formy doručenia dokumentov. Na otázku nevedelo odpovedať 9,7 % oslovených.

Prieskum zameraný aj na tieto otázky realizovalo Združenie miest a obcí Slovenska v čase od 16. apríla 2020 do 29. mája 2020 na vzorke 499 respondentov. Výsledky prieskumu sú podkladmi na ďalšiu prácu v rámci národného projektu ZMOS s názvom Modernizácia miestnej územnej samosprávy, ktorý je realizovaný vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa. Súčasťou formulovaných záverov z prieskumu je aj tzv. druhostupňové triedenie dát, aby sme poznali postoje k tejto problematike s prihliadnutím na veľkostné kategórie obcí a tiež jednotlivé regióny.

 

Viac informácií nájdete na internetovej stránke Združenia miest a obcí Slovenska.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.