Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Samospráve sa nepáči, že jej štát chce dať z eurofondov iba minimum

Kategória: Aktuality Zdroj: ZMOS

Zástupcovia samospráv v nitrianskom regióne ostro kritizujú spôsob, akým chce štát pristúpiť k prerozdeľovaniu peňazí z európskych fondov v novom programovom období 2021 - 2027. S novými podmienkami čerpania financií sú nespokojné obce, mestá i Nitriansky samosprávny kraj.

Starostom, primátorom i zástupcom kraja sa nepáči, že vláda nesplnila svoje sľuby, podľa ktorých sa o podstatnej časti európskych peňazí malo rozhodovať priamo v regiónoch. „Namiesto proklamovaných prísľubov sa v novom programovom období navrhuje presunúť na regionálnu úroveň menej prostriedkov ako doteraz. Zložito vytvárané regionálne partnerstvá v regiónoch sú z rozhodovania obídené. Preto miestne samosprávy žiadajú korekcie a zmeny v navrhovanom systéme,“ uviedol nitriansky viceprimátor Daniel Balko.

Predseda Nitrianskeho regionálneho združenia obcí Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) Ladislav Hroššo upozornil, že podľa pravidiel, ktoré predstavilo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR, príde do regiónu minimum so sľubovaných prostriedkov. „Z 13 miliárd, ktoré prídu v rokoch 2021 až 2027 na Slovensku, má ísť pre potreby samospráv okolo 1,5 miliardy eur. Namiesto sľubovaných 30 percent je to teda iba niečo cez desať percent. Na celý Nitriansky kraj tak príde okolo 133 miliónov eur. Keď si predstavíme, že len na dobudovanie vodovodov tu potrebujeme okolo 58 miliónov eur, tak vidíme, o akú nízku čiastku ide,“ skonštatoval Hroššo.

Predstavitelia samospráv pripomínajú, že sa dlhé obdobie pripravovali na čerpanie európskych financií v novom programovom období. Starostovia, primátori, predstavitelia kraja, podnikatelia, mimovládne organizácie a ďalší ľudia a inštitúcie v Nitrianskom kraji podľa ich slov dlho a zložito vytvárali plán, ako milióny eur z EÚ použiť tak, aby s ich využitím boli všetci spokojní a zároveň by čo najviac pomohli celému regiónu. „A teraz zisťujú, že z plánu, ktorý tak ťažko a dlho vznikal, dokážeme zrealizovať iba minimum. Tá miera frustrácie v samospráve je obrovská. Štát na ňu neustále prenáša nové a nové povinnosti bez finančného krytia, takže dnes takmer 80 percent potrieb ľudí zabezpečuje práve samospráva. Takže my máme 80 percent povinností, ale dostaneme desať percent z financií,“ uviedol Balko.

Podľa starostky obce Nové Sady Silvie Halvoníkovej sa, navyše, ukázalo, že samosprávy dokážu byť pri čerpaní európskych peňazí oveľa efektívnejšie ako štát. „Ten je často skôr brzdou. Napríklad v marci 2020 podávali obce svoje žiadosti, o ktorých štát rozhodol v auguste 2021. Zo sľubovanej 40-dňovej lehoty bolo viac ako 500 dní. Štát na centrálnej úrovni robil dve programové obdobia takéto lapsusy a teraz ideme riskovať to isté. Boli sme vyzvaní, aby sme spravili štruktúry, ktoré umožnia lepšie čerpanie fondov z Európskej únie (EÚ). Tak sme ich spravili a dostali sme iba výsmech,“ skonštatovala Halvoníková.

Podľa Balka je nespokojnosť s novými pravidlami čerpania európskych financií medzi samosprávami na všetkých stupňoch veľká. S kritikou už prišlo združenie krajov SK 8, ZMOS aj Únia miest Slovenska. „Treba povedať, že rozhodnutie o prerozdelení financií nie je rozhodnutím EÚ ani MIRRI, ale celej vlády SR. Kým inde v Európe trendy jednoznačne smerujú k tomu, aby sa čo najviac rozhodovalo v regiónoch, u nás smeruje vláda celkom opačným smerom. Verím, že sa návrh, s ktorým prišla, ešte podarí zvrátiť,“ dodal Balko.

Zdroj: TASR


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.