Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Rozvoju regiónov pomôžu schválené štátne dotácie na projekty mimovládnych organizácií v území

Kategória: Aktuality Zdroj: ZMOS

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR podporí projekty venované rozvoju regiónov sumou 1,1 milióna eur, projekty  33 mimovládnych organizácii, ktoré uspeli v jarnej výzve rezortu na predkladanie žiadostí o štátnu dotáciu na podporu rozvoja regiónov.  

Vo výzve vyhlásenej 15. marca 2021 mohli mimovládne organizácie na svoje projekty získať dotáciu od 10- do 50-tisíc eur, pričom maximálny podiel dotácie na oprávnených výdavkoch bol určený na 90 %. Do výzvy sa do 15. apríla mohli zapojiť občianske združenia, neziskové organizácie či regionálne rozvojové agentúry, ktoré pôsobia v oblasti regionálneho rozvoja. Žiadať o podporu mohli na projekty zamerané na:

  • rozvoj vnútorného potenciálu územia (napr. výsadba pôvodných odrôd ovocných stromov v sade spravovanom miestnou komunitou),
  • podporu predchádzania sociálneho vylúčenia (napr. vzdelávanie nezamestnaných mladých, zlepšenie hygienickej úrovne detí z marginalizovaných rómskych komunít),
  • rozvoj sociálnej infraštruktúry regiónu (napr. zdieľané bývanie, projekty inklúzie medzi seniormi, hendikepovanými a väčšinovou spoločnosťou),
  • rozvoj turistickej infraštruktúry (napr. budovanie altánkov, lavičiek, náučných tabúľ),
  • starostlivosť o kultúrne dedičstvo (napr. oprava a rekonštrukcia pamiatok),
  • ochranu životného prostredia (napr. protipovodňové zádrže, revitalizácia zelene),
  • komunitné aktivity.

Vzhľadom na pandemickú situáciu sa o podporu mohli uchádzať aj projekty venované zmierneniu dopadov COVID-19 na život ľudí v regiónoch.

Do výzvy prišlo spolu 538 žiadostí. Hodnotiaca komisia vybrala 33 projektov, ktoré získali najvyšší počet bodov a po kontrole a splnení pravidiel môžu získať dotáciu od štátu. Ďalších 135 projektov síce získalo dostatočné hodnotenie, ale zaradili sa len do zásobníka projektov. Dotáciu budú môcť získať v prípade, ak by sa našli dodatočné zdroje, prípadne by dotáciu nezískali niektoré projekty z prvej skupiny. Zvyšných 370 projektov nezískalo dostatočné hodnotenie.

MIRRI SR záujemcom o výzvu zjednodušilo predkladanie žiadostí prostredníctvom vopred pripravených formulárov a elektronického podania. Výzva a jej vyhodnotenie sú zverejnené na: www.mirri.gov.sk/sekcie/dotacie.

Zdroj: mirri.gov.sk

Súvisiace oznamy ZMOS: Výzva na podporu regiónov pre mimovládne organizácie


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.