Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Rozšírenie kapacít komunitnej sociálnej starostlivosti

Kategória: Aktuality Zdroj: ZMOS

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR sfunkčnilo systém možnosti prihlásenia sa na informačné stretnutie k téme Rozšírenia kapacít komunitnej sociálnej starostlivosti v rámci  Plánu obnovy a odolnosti Slovenska. Ide o Komponentu č. 13, vyhlásenie výzvy samotnej sa očakáva v termíne 1Q/2022.

Cieľom informačných stretnutí je oboznámiť záujemcov s predpokladanými podmienkami na získanie podpory, tak aby mali dostatočný čas pripraviť sa na vopred na vyhlásenie výzvy a podávanie žiadostí o podporu. 

V prípade záujmu o podporu MPSVR SR poskytuje možnosť zúčastniť sa informačných stretnutí, na ktorých budú vysvetlené predpokladané podmienky podpory. Rezort zodpovie otázky a poskytne podporu pri príprave žiadosti o podporu.

V prípade záujmu napíšte na adresu: komponent13@employment.gov.sk.

Vo vašom emaily pre MPSVR SR uveďte prosím:

a) Vaše kontaktné údaje (názov, adresa sídla, IČO, štatutárny orgán, kontakt e-mail a mobilné telefónne číslo),

b) informácie špecifikované v tabuľke v časti Predpokladané podmienky poskytnutia príspevku v bodoch 1. (právna forma), 12. (rekonštrukcia alebo stavba), 17. (existujúci alebo nový poskytovateľ sociálnych služieb) a

c) typ sociálnych služieb (ambulantné, komunitné alebo sociálno-zdravotné sociálne služby).

Prihlásiť sa na informačné stretnutia je možné do 23.12.2021. Stretnutia sa uskutočnia on-line formou v priebehu mesiacov január a február.

Na stretnutie budú záujemci pozvaní e-mailom.

Podrobnosti nájdete TU.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.