Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Rozpočet na rok 2020 umožní tri investičné akcie

Kategória: Aktuality Autor/i: TASR

Vyrovnaný rozpočet mesta Strážske na rok 2020 vo výške 5,7 milióna eur umožní samospráve zrealizovať tri investičné akcie.

Strážske 17. decembra (TASR) – V dvoch prípadoch pôjde o zníženie energetickej náročnosti budov vo vlastníctve mesta, tretím projektom je obnova klziska. Vyplýva to z materiálov k rozpočtu, ako ho na svojom poslednom zasadnutí (12. 12.) schválili poslanci mestského zastupiteľstva. Finančne najnáročnejším projektom je "Zníženie energetickej náročnosti budovy Mestského podniku služieb (MsPS) v meste Strážske", ktorého cieľom je, ako uvádza mesto na svojej internetovej stránke, zlepšenie tepelno-technických vlastností stavebných konštrukcií, modernizácia vykurovacieho systému, osvetlenia a inštalácie rekuperácie so spätným získavaním tepla. Celkové náklady naň samospráva vyčíslila na 875.602 eur, pričom vlastné zdroje predstavujú sumu 139.085 eur. Aj výsledkom investičnej akcie "Zníženie energetickej náročnosti budovy Školiaceho strediska v meste Strážske" má byť komplexná rekonštrukcia mestskej budovy. Na celkových nákladoch vo výške 463.509 eur sa bude mesto podieľať sumou 23.175 eur. Projektom, ktorý prioritne ocení verejnosť, je obnova mestského klziska. Mesto k nej môže pristúpiť vďaka vládnej dotácii z regionálneho príspevku akčného plánu vo výške 287.177 eur. Celkové náklady na projekt predstavujú sumu 417.900 eur. Samospráva pri príprave rozpočtu na bežný chod mesta počítala so zvýšením príjmu z výberu miestnych daní a poplatkov, ktoré jej má zaručiť nové všeobecne záväzné nariadenie o daniach a poplatkoch za odpad. V rozpočte na rok 2020 sú tieto položky rozpočtované na sumu 844.010 eur, čo je o 46.180 eur viac oproti roku 2019. Naopak, zvýšenie výdavkov očakáva najmä v súvislosti so zvyšovaním miezd a odvodov zamestnancov mesta a mestských rozpočtových organizácií. V prípade mestského úradu predpokladajú v tejto súvislosti zvýšenie výdavkov o 40.000 eur, mestskej polície o 8.000 eur a MsPS o takmer 55.700 eur.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.