Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Rozpočet je nástroj riadenia miest a obcí

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 5. mája 2020 – Združenie miest a obcí Slovenska sa v nedávnom prieskume sústredilo na vnímanie rozpočtov komunálu. Z prieskumu okrem iného vyplýva, že rozpočet mesta či obce nie je iba základný ekonomický zákon každej samosprávy, ale pre veľkú skupinu starostov a primátorov predstavuje aj nástroj finančného riadenia.

Nástroj riadenia a nevyhnutnosť
Celkovo 67,7 % starostov a primátorov zaradených do prieskumu považuje rozpočet obce za nástroj finančného riadenia, ktorý pomáha v sledovaní dosiahnutých výsledkov v jednotlivých oblastiach. Ďalších 28,2 % ho vníma ako nevyhnutnosť pre stanovenie príjmov a výdavkov. K tejto téme sa nevedelo vyjadriť zvyšných 4,1 % opýtaných.

Účasť obyvateľov na tvorbe rozpočtu
V prieskume nás tiež zaujímalo, či majú obyvatelia v mestách a obciach možnosť zúčastniť sa na tvorbe rozpočtu.

Podľa 55 % primátorov a starostov  obyvatelia majú v dostatočnej miere možnosť zúčastniť sa na tvorbe rozpočtu. Ďalších 11,9 % uviedlo, že obyvatelia sa majú právo zapojiť do tvorby rozpočtu v miere, ktorú samospráva plánuje. Rovnaké percento starostov a primátorov uviedlo, že obyvatelia nemajú dostatočný priestor, ale v budúcnosti samospráva plánuje zapojenie obyvateľov. Záporný postoj bol vyjadrený 14,9 % respondentov, pričom k téme sa nevedelo vyjadriť 6,3 % opýtaných.

Prieskum zameraný aj na tieto otázky realizovalo Združenie miest a obcí Slovenska v čase od 2. marca 2020 do 10. apríla 2020 na vzorke 466 respondentov.  Výsledky prieskumu sú podkladmi na ďalšiu prácu v rámci národného projektu ZMOS s názvom Modernizácia miestnej územnej samosprávy, ktorý je realizovaný vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa.  Súčasťou formulovaných záverov z prieskumu je aj tzv. druhostupňové triedenie dát, aby sme poznali postoje k tejto problematike s prihliadnutím na veľkostné kategórie obcí a tiež jednotlivé regióny. Tieto a ďalšie dáta získané z prieskumu budú zároveň využité pre pripravovanú analytickú štúdiu ZMOS, ktorá sleduje alternatívne financovanie municipálneho rozvoja a je realizovaná v rámci projektu Podpora kvality sociálneho dialógu.

        Michal Kaliňák
            ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS

Viac informácií tu.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.