Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Rozhodnutie ministra školstva k termínom pre organizáciu školského roka

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 a § 161k zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov určuje termíny rozhodujúce pre organizáciu školského roka.

ROZHODNUTIE
Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 a § 161k zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov určuje termíny rozhodujúce pre organizáciu školského roka nasledovne:

Termín na predloženie potrebných dokladov, súvisiacich s prijímaním na výchovu a vzdelávanie (najmä potvrdenia, odporúčania a vyjadrenia) určený predchádzajúcimi rozhodnutiami ministra školstva, vedy, výskumu a športu vydanými podľa § 150 ods. 8 a § 161k zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, je 14. august 2020.

Riaditeľ školy vrátane školy pre deti alebo žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami rozhodne o prijatí dieťaťa do 20. augusta 2020. Následne zašle zoznam detí prijatých na plnenie povinnej školskej dochádzky obci, v ktorej majú trvalý pobyt.

Týmto rozhodnutím sa nahrádzajú ustanovenia predchádzajúcich rozhodnutí vydaných ministrom školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 a § 161k zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktoré sa týkajú termínov a lehôt na predloženie potrebných dokladov súvisiacich s prijímaním na výchovu a vzdelávanie.

Viac TU.

Informácia bola zverejnená na internetovej stránke Združenia miest a obcí Slovenska.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.