Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Rozdiel medzi COVID-19-PASS, GreenPass a Digitálny COVID preukaz EÚ

Kategória: Aktuality Zdroj: ZMOS

Rezort zdravotníctva a Národné centrum zdravotníckych informácií upozorňujú na najčastejšie zámeny pojmov, s ktorými sa stretávajú operátori v súvislosti s očkovaním, vydaním niektorého z dokladov či riešením iných situácií, ktoré priniesla pandémia.

COVID-19-PASS
- Je 9 miestny kód obsahujúci čísla, písmená a pomlčky.
- Má ho každá osoba, ktorá sa v minulosti registrovala na testovanie alebo očkovanie prostredníctvom www.korona.gov.sk, prípadne súkromného laboratória.

Čo je dôležité:
• Tento kód je možné vyhľadať medzi SMS, resp. v emailoch z minulosti.

Digitálny COVID PREUKAZ EÚ (DCP)
- Je doklad generovaný systémom zo záznamu o očkovaní alebo prekonaní ochorenia Covid-19.
- Preukazuje sa ním vykonané očkovanie, prekonanie, testovanie  ochorenia Covid-19.
- Generuje sa na základe žiadosti cez www.korona.gov.sk.

Čo je dôležité:
• Doklad o prekonaní z pozitívneho výsledku je možné vygenerovať len v prípade pozitívneho PCR testu, teda nie Ag testu.
• Žiadosť o zaslanie DCP je možné vyplniť na stránke www.korona.gov.sk, prípadne sa dá zobraziť aj v aplikácii zdravotnej poisťovne.
• Je veľmi dôležité pozorne čítať popisy k jednotlivým poliam vo formulári, aby nedochádzalo k vysokej chybovosti. Napríklad, ak je uvedený rok narodenia, je potrebné písať len rok, a nie celý dátum. Pri telefónnom čísle sa namiesto prvej nuly zadáva medzinárodná predvoľba v tvare +421... 
• Potvrdenie po pozitívnom výsledku PCR testu sa v systéme generuje až po uplynutí karantény, teda o cca 12 dní.

GreenPass
- Je mobilná aplikácia, do ktorej je možné načítať Digitálne COVID preukazy EÚ.

Čo je dôležité:
• V prípade, že zabudnete PIN kód do aplikácie GreenPass, odporúčame aplikáciu zo zariadenia odinštalovať a opätovne nainštalovať -  heslo sa tým zresetuje.

eHranica
- Je formulár, ktorý slúži na registráciu pri príchode na územie SR.
- Dostupný je prostredníctvom portálu korona.gov.sk. (https://korona.gov.sk/ehranica/).

Čo je dôležité:
• Najdôležitejšie je riadne si skontrolovať všetky údaje, ktoré sú do nej zapisované, aby sa zhodovali s údajmi, ktoré boli zadané pri prvej registrácii na testovanie.
• Pri nesprávne vyplnenej eHranici (napr. ak osoba zaznačila, že je očkovaná, ale nie je) je možné opraviť údaje LEN prostredníctvom RÚVZ.
• Ak osoba nemá rodné číslo, pretože nie je zo Slovenska (poprípade Česka), je tam možnosť aj iného identifikátora. Pri viacerých prihlasovaniach je nesprávne zadávať rôzny identifikátor, pretože sa vytvoria dva covid pasy.
• eHranica je rovnako ako testovanie alebo očkovanie založená na covid pase. Ak teda už v systéme osoba má nejaké údaje, je nutné zadať ich rovnako.
• Ak nepríde sms-ka alebo email o registrácii, znamená to, že sa nepodarilo vyplniť eHanicu.

Zdroj: health.gov.sk


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.