Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Rokovania obecných zastupiteľstiev podľa nového COVID automatu

Kategória: Aktuality Zdroj: ZMOS

Združenie miest a obcí Slovenska informuje, že Vláda SR vo štvrtok 18. novembra 2021 schválila aktualizovaný Covid automat, na základe ktorého vydal Úrad verejného zdravotníctva vyhlášku č. 258 , ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí. 

Výnimku zo zákazu konania hromadných podujatí majú: 

  • zasadnutia a schôdze orgánov verejnej moci a ich poradných orgánov,
  • zasadnutia, schôdze a iných podujatia, ktoré sa uskutočňujú na základe zákona.

Z vyššie uvedeného vyplýva, že rokovania obecných zastupiteľstiev sa  konať môžu aj prostredníctvom fyzickej účasti, avšak bude potrebné dodržiavať všetky protipandemické pravidlá: rúška/respirátory, dezinfekcia, rozostupy, prípadne zabezpečiť väčšie priestory, napr. v kultúrnom dome. Nakoľko rokovania zastupiteľstiev požívajú výnimku zo zákona, nevzťahuje sa na zúčastnených vo vzťahu k výkonu ich mandátov či pracovných povinností ani režim OTP či OP.

Samozrejme aktuálne stále platí aj prechodné ustanovenie § 30f ods. 2 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, kedy je možné realizovať rokovanie obecného zastupiteľstva aj prostredníctvom online priestoru.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.