Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Rokovala Hospodárska a sociálna rada SR, výška minimálnej mzdy v roku 2024 bude 750 eur

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska Zdroj: ZMOS

Predseda Združenia miest a obcí Slovenska Jozef Božik sa zúčastnil rokovania Hospodárskej a sociálnej rady SR v priestoroch Úradu vlády SR v Bratislave. Zástupcovia zamestnávateľov a zamestnancov sa dohodli na určení sumy mesačnej minimálnej mzdy na rok 2024 vo výške 750 eur.

Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR a Konfederácia odborových zväzov SR sa v júli nedohodli na výške minimálnej mzdy na rok 2024. Možnosť rokovať o minimálnej mzde mali sociálni partneri v tripartite do konca augusta.

Ak by sa počas rokovania tripartity nerozhodlo v prospech žiadnej zo strán, minimálna mzda by bola výsledkom automatu. Automat určuje minimálnu mzdu ako 57 % priemernej mzdy spred dvoch rokov. Súčasná dohoda je tak nad rámec toho, čo hovorí zákon. Suma 750 eur je o šesť eur vyššia, než ako by sa zdvihla podľa automatu.

„Otázka zdanenia, aj minimálnej mzdy, je pre samosprávu veľmi citlivá práve pre to, že výnos z dane príjmov fyzických osôb je jediný príjem, ktorý sa v podielovej dani ukazuje v príjmovej časti rozpočtu a miest. Príplatky sa týkajú aj nás ako zamestnávateľov, máme aj celodenné prevádzky, ako sú mestské polície, zariadenia sociálnych služieb či nemocnice, ktoré majú v majetku niektoré mestá. Akékoľvek rozkolísanie tohto systému vyvoláva veľký tlak na obce a mestá. To sú práve tie piliere, na ktorých stojí každý zodpovedný demokratický a právny štát. Chcem poďakovať sociálnym partnerom za to, že sa dohodli,“ uviedol na tlačovej besede po rokovaní Hospodárskej a sociálnej rady SR v pondelok 21. augusta 2023 predseda ZMOS Jozef Božik.Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.