Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Registrácia na 2. ročník projektu EloGE – Hodnotenie vynikajúcich samospráv

Kategória: Aktuality Zdroj: ZMOS

OZ Dobrý úradník ako akreditovaný partner Rady Európy a Ministerstvo vnútra SR srdečne pozýva slovenské samosprávy, aby sa aj tento rok zúčastnili projektu ELoGE – Zabezpečenie dobrej správy vecí verejných a získali tak značku „European Label of Governance Excellence – EloGE“. Cieľom tejto aktivity je zvýšenie kvality výkonu územnej samosprávy a poskytovania služieb občanom miestnymi orgánmi. Registrovať do projektu sa môžete do 31. októbra 2021.

Účasťou v tomto programe vedenom Radou Európy v mnohých európskych krajinách sa môžu aj slovenské mestá a obce vzdelať, vyhodnotiť podľa referenčných kritérií programu a priradiť do európskeho klubu vynikajúco spravovaných samospráv. Program ELoGE (European Label of Governance Excellence) vedie Rada Európy a jej Centre of Expertise for Good Governance.

Na Slovensku je implementovaný občianskym združením Dobrý úradník v rámci projektu Ministerstva vnútra SR.

Tento projekt má ambíciu podporovať dlhodobé vzdelávanie a rozvoj kapacít samospráv. Je postavený na vyhodnocovaní ich fungovania a identifikácii silných stránok i priestorov na zlepšenie.

Obsahovo vychádza z definovaných 12 princípov dobrého demokratického vládnutia vychádzajúcich zo základných hodnôt európskej demokratickej spoločnosti a zároveň reprezentujúcich súbor atribútov, ktoré sa musia plniť v demokratickej a dobre spravovanej spoločnosti.

V uplynulom roku sa cenu ELoGE ako značku excelentnosti dobrej správy vecí verejných podarilo získať týmto samosprávam: Bratislava - hlavné mesto SR, Staré Mesto - srdce Bratislavy, Mesto Hlohovec, Mesto Topoľčany a mesto Dubnica nad Váhom (Dubnicke Novinky).

Registrácia do projektu je otvorená do 31.10. 2021 na adrese: dobryuradnik@dobryuradnik.skRegistrovať sa samozrejme môžu aj samosprávy, ktoré sa zúčastnili prvého ročníka.

Viac informácií o projekte na webovej stránke Dobrý úradník alebo facebookovej stránke združenia.

Zdroj: dobryuradnik.sk


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.