Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Reforma zdravotníctva sa bude týkať aj ambulantnej siete lekárov v regiónoch

Kategória: Aktuality Zdroj: ZMOS

Ministerstvo zdravotníctva SR na svojej webovej stránke informovalo o cieľoch reformy, ktorá by sa vo svojej I. fáze mala týkať aj všeobecnej ambulantnej starostlivosti pre dospelých a aj detí a dorastu.  

Zadefinovaná má byť minimálna sieť poskytovateľov všeobecnej ambulantnej starostlivosti pre dospelých, ako aj pre deti a dorast, s cieľom zlepšiť situáciu s nedostatkom lekárov pre obyvateľov v miestnej dostupnosti na úrovni okresov.

Navrhované opatrenia sa majú týkať aj posilnenia motivácie lekárov pri otvorení nových ambulancií. Tu bude zohrávať dôležitú úlohu ja zavedenie klasifikácie jednotlivých okresov, podľa ktorých budú okresy označené ako  zabezpečené,  rizikové,  rizikovo nedostatkové a  kriticky nedostatkové.

Parametrami pre klasifikáciu okresov budú počet obyvateľov, ktorí nemajú zabezpečenú miestnu dostupnosť, kapacitná priepustnosť a demografická štruktúra lekárov. Nezastupiteľnú úlohu tu bude tvoriť aj spolupráca medzi samosprávou, lekármi a pacientami, ale aj výmena informácii medzi orgánmi verejnej moci a zdravotnými poisťovňami.

Viac informácií TU.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.