Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Rada pre rozpočtovú zodpovednosť uverejnila súbor odpovedí k zostaveniu rozpočtu verejnej správy na roky 2024 – 2026

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Rada pre rozpočtovú zodpovednosť sa bude pozerať na návrh rozpočtu najmä cez kritériá limitu verejných výdavkov.

RRZ predpokladá, že bude požiadaná tento nový limit výdavkov aktualizovať v súlade so zákonom. V takom prípade RRZ predloží aktualizáciu limitov výnimočne už do 48 hod. po predložení žiadosti spojenej s aktualizovanými dátovými podkladmi. Aktualizácia bude vychádzať z aktuálne zverejnených odhadov Výboru pre daňové prognózy v súlade s  metodikou vzájomne dohodnutou medzi RRZ a MF SR.

Dokiaľ nedôjde k schváleniu nových limitov, zostáva formálne v platnosti pre rok 2024 posledný schválený limit výdavkov na roky 2023 až 2025 schválený Národnou radou SR  dňa 1. februára 2023.

V priebehu tohto týždňa RRZ zverejní nový limit výdavkov pre obdobie rokov 2024 – 2027, ktorý sa podľa zákona vypracúva vždy na začiatku volebného obdobia, aby férovo zohľadnil zdedený legislatívny stav ku dňu schváleného programového vyhlásenia vlády. Zároveň tento nový limit poskytuje novej vláde informáciu o priestore na výdavky za predpokladu nezmenenej legislatívy a povinnosti zlepšovať dlhodobú udržateľnosť tempom 0,5% HDP ročne. 

Súbor s odpoveďami na otázky k zostaveniu rozpočtu verejnej správy na roky 2024 až 2026 nájdete tu.

Zdroj: Rada pre rozpočtovú zodpovednosť


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.