Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Prvé týždne platnosti antibyrokratického zákona

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Od januára sa na základe nového antibyrokratického zákona z dielne Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR  zrušilo predkladanie prvých 10 potvrdení a výpisov na úradoch.

Celkovo sa týmto zákonom zruší až 21 papierových dokumentov, ktoré občania a podnikatelia už nebudú musieť predkladať úradníkom. Je to doteraz najviac, v predchádzajúcich dvoch antibyrokratických kolách sa zrušilo spolu len polovičné množstvo dokumentov.

Od 1. januára občania a podnikatelia nemusia predkladať prvých 10 výpisov:

  1. kópia rodného listu
  2. kópia sobášneho listu
  3. kópia úmrtného listu
  4. potvrdenie o pobyte
  5. potvrdenie o pridelení IČO
  6. výpis z centrálneho registra hospodárskych zvierat
  7. potvrdenie, že hospodársky subjekt nie je v reštrukturalizácii
  8. výpis z registra advokátov
  9. výpis z centrálneho registra exekúcií
  10. potvrdenia o poberaní osobitného príspevku baníkom

 

Vďaka zrušeniu prvých 10 výpisov od 1. januára občania za prvé štyri týždne nemuseli úradom predkladať až 73 520 výpisov a potvrdení (údaje zo systémov OverSi a Úradov práce sociálnych vecí a rodiny). To predstavuje pre občanov úsporu na čase, poplatkoch či doprave približne 740 000 eur Okrem ústredných orgánov verejnej správy sú do systému zapojené napríklad matriky, obecné a mestské úrady či školy a školské jedálne.

V prípade, ak sa občania stretnú s tým, že od nich úrady vyžadujú aj dokumenty, ktorých predkladanie je od 1. januára zrušené, môžu svoj podnet nahlásiť na stránke: www.stopbyrokracii.sk alebo mailom na adresu stopbyrokracii@mirri.gov.sk

Po zrušení prvých 10 výpisov príde postupne na rad 11 ďalších: potvrdenie z evidencie uchádzačov o zamestnanie, doklady preukazujúce ťažké zdravotné postihnutie, potvrdenia o poskytovaní pomoci v hmotnej núdzi, žiadosti a potvrdenia vzťahujúce sa k Príspevku pri narodení dieťaťa, elektronizácia Hlásenia o narodení, výpis z registra poskytovateľov sociálnych služieb, vybrané právoplatné rozhodnutia súdov, potvrdenia o poberaní dôchodkov starobného dôchodkového sporenia, elektronizácia Hlásenia o úmrtí, výpis z registra sociálnych podnikov, potvrdenie o neporušení zákazu nelegálneho zamestnávania.

Bližšie informácie nájdete TU.

Zdroj: Združenie miest a obcí Slovenska


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.