Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

PRV 2014 – 2020: Aktualizácia č.1 harmonogramu výziev na rok 2021

Kategória: Aktuality Autor/i: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Zdroj: MPSR

Bratislava – 11. apríla 2021 – Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán pre Program rozvoja vidieka 2014-2020 zverejnilo prvú verziu indikatívneho harmonogramu výziev na rok 2021.

Aktualizácia Indikatívneho harmonogramu výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok Program rozvoja vidieka 2014-202 - rok 2021, verzia 1 z 8. apríla 2021: Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok IROP - rok 2021, verzia 1.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.