Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Protimonopolný úrad SR pripravuje školenie na tému Ochrana hospodárskej súťaže z pohľadu miest a obcí

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska Zdroj: ZMOS

Na potreby a záujmy miest a obcí sa prioritne zamerajú zástupcovia Protimonopolného úradu SR počas školenia na tému Ochrana hospodárskej súťaže z pohľadu miest a obcí.

Školenie sa online formou uskutoční vo štvrtok 22. júna 2023 od 9:00 do 15:00 hod. Prihlásiť sa môžete e-mailom na skolenie_zmos@antimon.gov.sk do 19. júna 2023. Po uvedenom termíne každému účastníkovi emailom zašlú odkaz na pripojenie sa ku školeniu online (Webex meeting invitation).

Pozvánku a program školenia na tému Ochrana hospodárskej súťaže z pohľadu miest a obcí nájdete TU.

Program školenia

9:00 – 11:00 hod

  • Zákon o ochrane hospodárskej súťaže, kompetencie Protimonopolného úradu SR
  • Dohody obmedzujúce súťaž pri predkladaní ponúk do verejných obstarávaní a s tým súvisiace rizikové indikátory kolúzie vo verejnom obstarávaní

11:00 - 12:00

  • Vylučovanie uchádzačov verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom podľa ustanovenia § 40 ods. 8 písm.

d) zákona o verejnom obstarávaní z pohľadu Protimonopolného úradu SR

  • Postup podľa zákona č. 350/2016 Z. z. o niektorých pravidlách uplatňovania nárokov na náhradu škody spôsobenej porušením práva hospodárskej súťaže

12:00 - 13:00
Prestávka na obed

13:00 - 14:00

  • Správne trestanie, resp. súťažná advokácia pri uplatňovaní vybraných opatrení v prípadoch, kedy je úradom posudzované možné porušovanie zákona o ochrane hospodárskej súťaže zjavnou podporou, ktorá zvýhodňuje určitého podnikateľa, alebo iným spôsobom obmedzovanie súťaže orgánmi štátnej správy pri výkone štátnej správy, obcami a vyššími územnými celkami pri výkone samosprávy a pri prenesenom výkone štátnej správy a záujmovými samosprávami pri prenesenom výkone štátnej správy

14:00 - 15:00

  • Diskusia účastníkov školenia so zástupcami Protimonopolného úradu SR

 


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.