Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Projekt Prezidentská zelená pečať môže mestám pomôcť riešiť aj energetickú krízu

Kategória: Aktuality Autor/i: Únie miest Slovenska

Budovy na Slovensku spotrebujú 57 percent zemného plynu a 89 percent tepla. Znížiť spotrebu plynu a tým aj závislosť Slovenska od plynu z Ruska môže práve lepšia energetická efektívnosť budov. Už počas rokov 2005 až 2020 vďaka zvyšovaniu energetickej efektívnosti budov klesla konečná spotreba tepla o viac ako tretinu a spotreba plynu o takmer pätinu. Navyše, výstavba budov a ich prevádzka dnes v Európskej únii spotrebuje 40 % energie a generuje 36 % emisií CO2.  (Zdroj Platforma Budovy pre budúcnosť, expertný partner Únie miest Slovenska).

Udržateľná výstavba, obnova a prevádzka budov sú preto nevyhnutné pre zvyšovanie energetickej  bezpečnosti  Slovenska, ako aj pre naplnenie klimatických cieľov, ku ktorým sa SR zaviazala. Mestá zohrávajú v napĺňaní týchto cieľov kľúčovú úlohu. Aj preto je obnova budov, najmä verejných budov, ktorých vlastníkmi sú mestá a obce, hlavnou cieľovou skupinou projektu Prezidentská zelená pečať, ktorú minulý týždeň oficiálne spustila prezidentka SR Zuzana Čaputová v spolupráci s expertnou skupinou. Jej súčasťou je aj Únia miest Slovenska.

Daniela Piršelová, hovorkyňa a poradkyňa ÚMS pre komunikáciu klimatickej krízy, členka pracovnej skupiny: „Ako pokračovanie projektu zorganizovala Únia odborný online webinár pre členské mestá. Cieľom bolo predstaviť mestám filozofiu projektu, viac detailov, jednotlivé kategórie, parametre a proces uchádzania sa o Prezidentskú zelenú pečať. Mestá dnes, žiaľ, čelia viacerým krízam-výzvam naraz. Jednou z mnohých je aj energetická a klimatická kríza. A tento projekt môže mestám pomôcť, z dlhodobého hľadiska, v piatich kľúčových veciach v súvislosti s riešením  týchto aktuálnych kríz a výziev:

  1. znížiť neúnosne vysoké ceny za energie
  2. podporiť vlastnú energetickú sebestačnosť a bezpečnosť
  3. budovať udržateľnejšie, bezpečnejšie a zelenšie mestá pre obyvateľov
  4. podporiť dosiahnutie klimatických cieľov Slovenska
  5. efektívne využiť zdroje z Plánu obnovy a fondov EÚ“

Záujemcovia o získanie Prezidentskej zelenej pečate potrebujú splniť 10 stanovených kritérií, ktoré vypracovali odborníci na udržateľnosť v stavebníctve zo Slovenskej rady pre zelené budovy, Inštitútu cirkulárnej ekonomiky, platformy Budovy pre budúcnosť a Slovenskej komory architektov. Po kolaudácii odborná komisia skontroluje súlad zrealizovanej stavby s kritériami a rozhodne o udelení pečate. Pre podporu projektu vytvorila Slovenská rada pre zelené budovy Akadémiu udržateľnosti. Predstavuje sériu školení a webinárov, ktoré sú určené záujemcom o Prezidentskú zelenú pečať.

Viac info na www.zelenapecat.sk


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.