Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2022: aktualizovaná príručka

Kategória: Aktuality Zdroj: ZMOS

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, že zverejnila Príručku pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2022, verzia č. 6.

Príručka pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2022, verzia 06 s účinnosťou od 26.11.2021 bola zaktualizované v nadväznosti na:

  • platné znenie PRV SR 2014-2022 po jeho 8. modifikácii;
  • platné znenie Systému riadenia PRV SR 2014 – 2022, verzia 7 v znení dodatkov č. 1, 2, 3, 4, 5 a 6
  • zmenu v právnych predpisoch SR.

prirucka-pre-ziadatela-o-nfp_v_6 bsz

priloha-c-1-k-prirucke-pre-ziadatela-o-nfp-charakteristika-podopatreni-bsz

priloha-c-2-k-prirucke-pre-ziadatela-o-nfp-bsz

priloha-c-3-k-prirucke-pre-ziadatela-o-nfp-prv-sr-2014-2022-bsz

priloha-c-4-k-prirucke-pre-ziadatela-o-nfp-prv-sr-2014-2022-bsz

priloha-c-5-k-prirucke-pre-ziadatela-o-nfp-prv-sr-2014-2022-bsz

PpŽ_v_6 sledovanie_zmien

Zdroj: apa.sk


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.