Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Program rozvoja vidieka: Oznámenie pre MAS k technickej úprave formulárov

Kategória: Aktuality Autor/i: Pôdohospodárska platobná agentúra Zdroj: PPA

Pôdohospodárska platobná ako agentúra oznamuje MAS, že zverejnila technickú úpravu formulárov – Príloha č. 13b Príručky pre prijímateľa LEADER verzia 1.3. zverejnenej dňa 11.09.2020.

Uvedenou úpravou nedochádza k zmene obsahu formulárov, ani k zmene štruktúry údajov, formuláre boli technicky rozšírené (doplnené) o rok 2020. Príslušné formuláre sú zverejnené aj v časti Príručka pre prijímateľa LEADER.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.