Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Príručka pre samosprávy: Odporúčania pre samosprávu pri výbere nájomcov a prideľovaní nájomných bytov určených na sociálne bývanie

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska Zdroj: ZMOS

Mestám a obciam dávame do pozornosti príručku pre samosprávy: Odporúčania pre samosprávu pri výbere nájomcov a prideľovaní nájomných bytov určených na sociálne bývanie.

Ministerstvo dopravy SR ju v spolupráci s partnermi vypracovalo s cieľom  ponúknuť samosprávam návod, ako pristupovať k tvorbe miestnej bytovej politiky a akým spôsobom je vhodné pristupovať k nastavovaniu kritérií a postupov pri prideľovaní nájomných bytov.

Odporúčania sa prioritne venujú pravidlám prideľovania nájomných bytov určených na sociálne bývanie, zjednodušene najmä tým, ktoré boli obstarané z dotácií MD SR a/alebo úveru zo ŠFRB.

Príručka obsahuje:

  • odporúčania pre tvorbu miestnej bytovej politiky;
  • pravidlá pre prideľovanie nájomných bytov určených na sociálne bývanie a vzorový návrh vo forme VZN;
  • vzor žiadosti o pridelenie nájomného bytu;
  • príručku pre uzatváranie nájomných zmlúv podľa zákona č. 443/2010 Z. z.;
  • kritériá prideľovania nájomných bytov a vzor bodového hodnotenia žiadateľa o pridelenie nájomného bytu.

Príručku Odporúčania pre samosprávu pri výbere nájomcov a prideľovaní nájomných bytov určených na sociálne bývanie nájdete TU.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.