Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Pripravujú Akčný plán najmenej rozvinutého okresu Stará Ľubovňa

Kategória: Aktuality Zdroj: ZMOS

Okres Stará Ľubovňa má vďaka novému zákonu z dielne Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR možnosť získať o 2,7 milióna eur viac.  Vďaka intenzívne prebiehajúcim prípravám ma Akčnom pláne NRO s rezortom regionálneho rozvoja a za účasti expertov má okres šancu čerpať prvé financie už na prelome 1. a 2. kvartálu budúceho roka. Okres Stará Ľubovňa je jedným z dvanástich NRO.

 

O podpore regiónu rokovala s primátormi a starostami vicepremiérka Veronika Remišová, ktorá ich vyzvala, aby naplno využili šance, ktoré sa pred ich okresom otvárajú.

Rokovala tiež o reformách, ktoré zaviedla v eurofondoch a nových pravidlách pre balík takmer 13 miliárd eur, ktoré Slovensko dostane na roky 2021 – 2027. Zdôraznila však prioritu najskôr vyčerpať zostávajúce eurofondy, ktoré musíme investovať do konca roka 2023.

V okrese Stará Ľubovňa bolo v dobiehajúcom programovom období zazmluvnených 135 projektov vo výške takmer 98 miliónov eur. Ide najmä o projekty rekonštrukcie základných a materských škôl, zatepľovanie verejných budov, vznik miestnych občianskych poriadkových služieb v obciach, budovanie vodovodov, podporu komunitných centier či COVID opatrenia.

Ministerka vyzvala predstaviteľov samospráv, aby využili zostávajúce možnosti a zapojili sa do otvorených výziev z Integrovaného operačného programu IROP, ktorý riadi jej ministerstvo. Ide napríklad o podporu rozširovania kapacít materských škôl, cyklodopravy, rekonštrukcie ciest II. a III. triedy či sociálne služby v regiónoch. Ako príklad dobrej praxe využitia eurofondov v okrese uviedla, medzi inými, projekt revitalizácie vnútrobloku na najväčšom a najhustejšie zaľudnenom sídlisku Západ v meste Stará Ľubovňa, na ktorú išlo z eurofondov vyše 573 000 eur

Pôvodný model prípravy a vyhodnocovania výziev na poskytnutie regionálneho príspevku založený na odporúčaniach okresných úradov nahradí od 1. novembra transparentný model Riadiacich výborov. Svojich zástupcov v nich budú mať MIRRI SR, župy, do ktorých najmenej rozvinuté okresy patria,  okresné úrady, mestá a obce najmenej rozvinutých okresov a sociálno-ekonomickí partneri.

Podpora sa bude rozdeľovať na základe Plánov rozvoja, ktoré pripravia okresné úrady v spolupráci so všetkými zainteresovanými partnermi. Plánom rozvoja sa nahrádzajú doterajšie dva dokumenty – Akčný plán najmenej rozvinutého okresu a Ročné priority – čím sa celý proces zjednoduší a urýchli.

Bližšie informácie sa dočítate TU.

Zdroj: mirri.gov.sk


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.