Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Pripravuje sa prieskum na dodržiavanie zákona o e-Governmente

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska Zdroj: ZMOS

Bratislava – 23. júna 2021 - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR spustí v júli v spolupráci so Slovenskom.Digital prieskum v inštitúciách štátnej správy a samosprávy. Jeho cieľom je analyzovať jednotlivé opatrenia zákona o e-Governmente a navrhnúť úpravu alebo zrušenie tých povinností, ktoré sa v praxi stali neúčelné.

Odborníci na elektronickú komunikáciu navštívia od júla do septembra 28 vybraných štátnych inštitúcií a samospráv a budú s ich zástupcami konzultovať otázky dodržiavania zákona o e-Governmente v praxi. Posúdia jednotlivé povinnosti pri elektronickej komunikácii štátu s občanmi a podnikateľmi aj dopady na orgány verejnej moci. Snahou je získať spätnú väzbu o praktickom napĺňaní konkrétnych povinností, či prekážkach pri ich plnení.

Počas najbližších troch mesiacov tak vznikne celá mapa podnetov, ktoré povinnosti pri elektronickej komunikácii štátu s občanmi a podnikateľmi sú prospešné a ktoré naopak, v praxi nepriniesli očakávaný efekt. Pracovná skupina zložená z pracovníkov ministerstva, odborníkov Slovensko.Digital aj zástupcov odbornej IT komunity následne jednotlivé podnety posúdi a navrhne ich úpravu do podoby novely zákona.

Zdroj: mirri.gov.sk


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.