Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Prihlasovanie do súťaže Enviromesto sa predlžuje do 31. júla 2021

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska Zdroj: ZMOS

Mestské samosprávy, ktoré doteraz váhali či sa zapojiť do súťaže Enviromesto, majú ešte šancu prihlásiť sa. Pôvodný termín Slovenská agentúra životného prostredia, ako hlavný organizátor súťaže, predlžuje do konca júla.

Záujemcovia sa môžu prihlásiť elektronicky na adrese enviromesto@sazp.sk Prihláška a ďalšie potrebné informácie sú dostupné na www.sazp.sk/enviromesto.

Tretí ročník súťaže, nad ktorým prevzal záštitu minister životného prostredia, prinesie zapojeným mestám nielen prestížne ocenenie odzrkadľujúce ich pozitívny a invenčný prístup k starostlivosti o mestské životné prostredie, ale aj možnosť zviditeľnenia sa na národnej úrovni. Prihlásené mestá súperia o štyri ocenenia v jednotlivých súťažných oblastiach, pričom celkovým víťazom súťaže bude mesto, ktoré sa zapojí do všetkých súťažných oblastí. Súťaží sa v 4 kategóriách: prechod na zelené hospodárstvo; ochrana prírody a krajiny, zelená infraštruktúra; ochrana ovzdušia; adaptácia a zmierňovanie dopadov zmeny klímy.

O ocenených a víťazovi v 3. ročníku súťaže Enviromesto rozhodne odborná hodnotiaca komisia zložená z odborníkov envirorezortu a zo zástupcov partnerských organizácií. Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže a odovzdávanie cien sa uskutoční v októbri tohto roka počas národnej konferencie Životné prostredie miest.

Partnermi súťaže sú:

Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Združenie miest a obcí Slovenska, Únia miest Slovenska, Technická univerzita vo Zvolene, Žilinská univerzita v Žiline, Karpatský rozvojový inštitút, o. z. Košice.

Kontakt:

Slovenská agentúra životného prostredia, Sekcia environmentalistiky

Dolný Val 20,  010 01 Žilina, Tel +421 41 507 09 12 , 0905 968 136

Zdroj: sazp.sk 

Súvisiace oznamy ZMOS:

Čas na prihlásenie sa do súťaže Enviromesto sa kráti 
V národnej súťaži ENVIROMESTO ocenia výnimočné slovenské mestá


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.