Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Pri uzavretí nového manželstva zaniká nárok na vdovský alebo vdovecký dôchodok

Kategória: Sociálna poisťovňa Autor/i: TASR

Poberatelia vdovského a vdoveckého dôchodku by mali do ôsmich dní nahlásiť Sociálnej poisťovni uzavretie nového manželstva.

Bratislava 16. februára (TASR) - Dôležité je to preto, lebo uzavretím nového manželstva vdova alebo vdovec strácajú nárok na dôchodok po zosnulom manželovi alebo manželke. "V praxi sa neraz stáva, že poberatelia pozostalostného dôchodku túto skutočnosť hneď neoznámia a Sociálna poisťovňa im vypláca vdovský alebo vdovecký dôchodok naďalej. Navyše vyplatené dôchodky potom musia vrátiť späť poisťovni," upozorňuje hovorca poisťovne Peter Višváder. Preto je najlepšie, ak uzatvorenie manželstva čo najskôr oznámia Sociálnej poisťovni, a to predložením sobášneho listu v ktorejkoľvek pobočke alebo v ústredí Sociálnej poisťovne. Na konci januára vyplácala Sociálna poisťovňa vyše 292.000 vdovských a vyše 49.000 vdoveckých dôchodkov.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuality

Ekonomické opatrenia EÚ počas pandémie

Združenie miest a obcí Slovenska

Vybrané aspekty pracovnoprávnych vzťahov

Združenie miest a obcí Slovenska

Implementácia projektov a COVID-19

Združenie miest a obcí Slovenska