Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Prezidentka vetovala novelu o verejných vodovodoch a kanalizáciách

Kategória: Aktuality Zdroj: ZMOS

Prezidentka SR Zuzana Čaputová vetovala novelu zákona o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách.

Podľa názoru hlavy štátu sa v novele schválenej Národnou radou SR 25. novembra zavádza ústavne nesúladné, nerovnaké postavenie vlastníkov verejných vodovodov na strane jednej a vlastníkov vodovodných prípojok a nehnuteľností, ktorým prípojky slúžia, na strane druhej.

Novela mala umožniť, aby vlastníkom verejného vodovodu či kanalizácie mohla byť len obec alebo mesto, poprípade ich združenia a právnické osoby. Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR ako predkladateľ to zdôvodňovalo posilnením verejného záujmu a riešením problémov v aplikačnej praxi.

Pozmeňujúcim návrhom poslanci do novely doplnili ustanovenie o zabezpečení jednotného prístupu k opravám a údržbám vodovodných prípojok, ktoré sú realizované vo verejnom priestranstve. Zabezpečovať ich má vlastník verejného vodovodu, na ktorý je vodovodná prípojka pripojená.

Právna úprava mala tiež definovať malú čistiareň odpadových vôd do 50 ekvivalentných obyvateľov, slúžiacu na individuálne čistenie splaškových odpadových vôd z rodinných domov, menších penziónov či chát.

Novela upravuje kompetencie okresných úradov v rámci dohľadu nad verejnými vodovodmi a kanalizáciami. Legislatívna zmena tiež spresňuje a doplňuje podmienky na správu prevádzkovateľa a povinnosti pre vlastníka verejného vodovodu či kanalizácie. Zavádza aj rovnaké postavenie subjektov, ktoré zabezpečujú výstavbu a prevádzkovanie vodovodných potrubí verejných vodovodov a stokových sietí kanalizácií mimo zastavaného územia obce.

Zdroj: Enviroportal


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.