Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Prezidentka SR podpísala novelu zákona o miestnych daniach

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska Zdroj: ZMOS

Prezidentka SR podpísala 1. júna 2023 zákon zo 16. mája 2023, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. 

Touto novelou sa ustanovuje, že 10-násobok najnižšej ročnej sadzby dane zo stavieb  sa vzťahuje na sadzby dane určené v jednotlivej časti obce, ak má obec určené jednotlivé časti v zmysle § 17a zákona, resp. na sadzby dane určené v jednotlivom katastrálnom území, ak má obec viac katastrálnych území.

Novela zákona súčasne ustanovila posunúť povinnosť upraviť rozdiel medzi ročnými sadzbami dane zo stavieb na 10-násobok medzi najvyššou a najnižšou ročnou sadzbou dane z zdaňovacieho obdobia 2024 na zdaňovacie obdobie 2027.

Tento zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych a daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, nadobúda účinnosť 1. októbra 2023.

Kompletný materiál k zákonu nájdete TU.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.