Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Predseda ZMOS zvolal v poradí 11. rokovanie predsedníctva

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska Zdroj: ZMOS

Bratislava - 18. apríla 2021 - Predseda Združenia miest a obcí Slovenska Branislav Tréger zvolal v poradí 11. rokovanie Predsedníctva ZMOS. Témami reflektuje na dôležité oblasti činnosti miest a obcí Slovenska. 

Po otvorení, voľbe spravodajcu a informácii o plnení uznesení Predsedníctva ZMOS členovia prerokujú informáciu o hospodárení miest a obcí v roku 2020, ktorú uvedie výkonný podpredseda ZMOS Jozef Turčány. Ten bude tiež informovať o zámere daňovej reformy. 

Podpredseda Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky Ľubomír Andrassy bude členov predsedníctva informovať o ich analýze, ktorá sa týka majetkových prevodov v režime prípadov hodných osobitného zreteľa. 

Informácie o vývoji v oblasti odpadového hospodárstva budú bodom, ktorý uviedie prvý podpredseda ZMOS Radomír Brtáň. 

Následne bude predsedníčka a predsedovia odborných sekcií Rady ZMOS informovať o výsledkoch svojich rokovaní. 

Aktuálnu situáciu s nastavovaním Európskych investičných a štrukturálnych fondov predloží Zuzana Špačeková, expertka Kancelárie ZMOS. 

Ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS Michal Kaliňák bude informovať o pripravovanej novele zákona o voľbách. 

Pred ukončením  rokovania sa členovia predsedníctva ešte zamerajú na prerokovanie informácie k pripravovanému zjednoteniu majetkových priznaní verejných funkcionárov a ich kontrolnému mechanizmus. Tento materiál uvedie Monika Hlavičková, expertka Kancelárie ZMOS. 

Rokovanie Predsedníctva ZMOS sa uskutoční v stredu 28. apríla 2021 formou on-line. 


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.