Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Predložili pracovný návrh štátneho rozpočtu na rok 2022

Kategória: Aktuality Zdroj: ZMOS

Ministerstvo financií SR predložilo na rokovanie Hospodárskej a sociálnej rady pracovný návrh štátneho rozpočtu na rok 2022  a rozpočtu verejnej správy na roky 2022 až 2024. 

Rozpočet počíta s plánovaným deficitom na úrovni 4,94 % HDP, čo je o polovicu menej, aký bol schválený v novele na tento rok. Prioritou rozpočtu na budúci rok sa stáva sociálna oblasť, zdravotníctvo a školstvo.

Návrh rozpočtu verejnej správy je predkladaný v čase nastupujúcej 3. vlny pandémie. Prognózovanie ekonomických veličín a fiškálne plánovanie je tak mimoriadne náročné. Napriek tomu je predložený rozpočet vyvážený a v najlepšej možnej miere zosúlaďuje požiadavky na rozpočtovú zodpovednosť.

Rozpočet tiež vytvára zdrojovú bázu na možné negatívne vplyvy stále prebiehajúcej pandémie a zároveň počíta s potrebnými fiškálnymi stimulmi do oslabenej ekonomiky formou investícií, ktoré rastú o približne 1,5 násobok - na úroveň takmer 6 mld. eur.

Viac informácií TU.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.