Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Poznatky z terénu sú pre ZMOS veľmi dôležité

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska Zdroj: ZMOS

Podbanské – 15. júna 2021 – Pracovné plenárne rokovanie Regionálneho združenia miest a obcí (RZMO) Tekov sa uskutočnilo na Podbanskom. Na pozvanie predsedu RZMO Tekov a starostu obce Santovka Ľubomíra Lőrincza sa ho v utorok 15. júna 2021 zúčastnil aj predseda Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) a primátor Liptovského Hrádku Branislav Tréger. 

V úvode informoval o aktuálnej práci ZMOS i jeho stratégii do nasledujúceho obdobia, nevyhol sa ani téme organizačných a personálnych zmien, ktorými ZMOS prešlo. „Pre nás sú takéto stretnutia s kolegami starostami a primátormi veľmi dôležité. Chceme mať čo najviac najpresnejších informácií z terénu, aby sme vedeli, kde nás tlačí topánka a samozrejme potom hľadali potrebné riešenia. To je našou úlohou a v týchto aktivitách budeme určite ďalej pokračovať,“ zdôraznil predseda ZMOS Branislav Tréger a podrobnejšie opísal, čo bolo témou stretnutia s predstaviteľmi RZMO Tekov. 

„Hovorili sme o stavebnom zákone, o zákone o verejnom obstarávaní, o novom programovacom období, o fungovaní Miestnych akčných skupín i o dočerpaní IROPu. Pre samosprávy je veľmi pálčivým problémom odpadové hospodárstvo. Pri školstve sme sa venovali i predprimárnemu vzdelávaniu, nevynechali sme ani modernizáciu verejnej správy a možnosti jej financovania do ďalších období,“ informoval Branislav Tréger.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.