Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Poznáme podporené žiadosti z programu Obnovme si svoj dom 2021

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska Zdroj: ZMOS

Bratislava - 28. júna 2021 - Ministerstvo kultúry prerozdelí 5 miliónov eur v podprograme „1.1 Obnova kultúrnych pamiatok“ programu „Obnovme si svoj dom“.

Sumu vyplatí subjektom v rámci jedného zo štyroch podprogramov výzvy Obnovme si svoj dom – Obnova kultúrnych pamiatok (podprogram 1.1). Výzva Obnovme si svoj dom na rok 2021 bola vyhlásená v decembri 2020 a žiadosti bolo možné predkladať do 29. januára 2021; neskôr bola uzávierka výzvy predĺžená do 15. februára 2021.

5 miliónov eur pre 322 pamiatok 
V podprograme Obnova kultúrnych pamiatok v rámci výzvy Obnovme si svoj dom na rok 2021 bolo prijatých 622 žiadostí, z ktorých ministerstvo kultúry a jeho odborné komisie podporili 322 projektov – z toho 232 bolo reštaurátorských, 9 zameraných na archeologický výskum a 94 na čiastočné opravy alebo úplne výmeny striech. Medzi tieto subjekty prerozdelí rezort kultúry finančné dotácie v celkovej výške 5 miliónov eur.

Priorita na rok 2021: Obnova striech 
Prioritou podprogramu Obnova kultúrnych pamiatok na rok 2021 je obnova striech, ktoré sú jedným z kľúčových prvkov pre zachovanie pamiatok

Okrem opráv striech pamiatok sú dotácie v podprograme Obnova kultúrnych pamiatok v roku 2021 poskytované prioritne tiež na obnovu kaštieľov v kritickom stavebno-technickom stave; na podporu tradičných stavebných technológií a umelecko-remeselných prác pri obnove kultúrnych pamiatok; na projekty so zámerom saturovať dopady pandémie COVID-19 v danej lokalite; na podporu národných kultúrnych pamiatok (NKP) v menej rozvinutých okresoch; a na podporu NKP v lokalitách, ktoré sú aktívnym centrom cestovného ruchu alebo majú potenciál rozvoja cestovného ruchu.

Podpora pre vzácne kaštiele a kúrie, šľachtické krypty i historické rušne 
Medzi podporenými projektami je napríklad Kaštieľ v Ožďanoch, ktorému minulý rok zhorel krov a Rímskokatolícky kostol v Gelnici, ktorý čaká kompletná obnova strechy. U odborných komisií uspelo tiež viac ako 30 projektov výmeny strešných šindľov na cirkevné a svetské stavby v Gemeri, ktorý bol zabudnutou perlou Slovenska. Tohtoročná dotačná schéma  pomôže aj mnohým kaštieľom, kúriám a mestským domom, pri ktorých je potrebná sanácia vlhkosti murív. Z industriálnych pamiatok bola udelená podpora na prvú etapu obnovy a výskumu unikátnej stavby Ferdinandovej huty v obci Pohorelá.

Zaujímavosťou budú taktiež podporené rekonštrukcie monumentálnych krýpt šľachtických rodov Rakovských (resp. Rakovskovcov)  v Turci a Plachých v Gemeri; oprava parného rušňa U 34.901 v majetku Kysuckého múzea v Čadci či oprava historickej parnej lokomotívy ČKD C760/90d z roku 1948 na Čiernohronskej železnici.

Ministerstvo kultúry finančne podporí aj budovu kúrie s majerom z 18. storočia v Senci, tzv. “Veľký štift”, v ktorého priestoroch v minulosti sídlila okrem iného napríklad jazdecká škola pre budúcich dôstojníkov v službách Rakúsko-Uhorska. Kúria a majer patrili významnému uhorskému šľachtickému rodu Esterháziovcov. V súčasnosti sa nachádza v zlom technickom stave a je nutná jej  rekonštrukcia.

Program Obnovme si svoj dom

Dotačný program Obnovme si svoj dom je zameraný na podporu projektov systematického prístupu k ochrane národných kultúrnych pamiatok, projektov prípravy a realizácie obnovy kultúrnej pamiatky, prípravy a realizácie reštaurovania kultúrnej pamiatky, vrátane kultúrnej pamiatky v lokalite svetového kultúrneho dedičstva a projektov identifikácie, dokumentácie, prezentácie alebo využitia pamiatkového fondu v súlade s ich pamiatkovými hodnotami.

Zdroj: culture.gov.sk


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.