Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Povinná ePN pre lekárov od 1. júna 2023

Kategória: Aktuality Autor/i: Sociálna poisťovňa Zdroj: SP

Od 1. júna 2023 sú všeobecní lekári, ambulantní gynekológovia a zariadenia ústavnej starostlivosti povinní potvrdzovať dočasnú pracovnú neschopnosť elektronicky, a to vytvorením elektronického záznamu v elektronickej zdravotnej knižke občana v národnom zdravotníckom informačnom systéme (ePN). 

Sociálna poisťovňa a jej informačné systémy sú na túto situáciu po technickej aj procesnej stránke pripravené. Sociálna poisťovňa zároveň ubezpečuje verejnosť, že v záujme ochrany zákonných nárokov svojich klientov je pripravená v mimoriadnych prípadoch aj naďalej spracúvať lekárom potvrdené štandardné, tzv. papierové PN, pokiaľ ich lekár vystaví na tlačive určenom Sociálnou poisťovňou.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.