Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Posunutie účinnosti zákona o podpore v čase skrátenej práce

Kategória: Aktuality Zdroj: ZMOS

Poslanci parlamentu schválili vládny návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 215/2021 Z. z. o podpore v čase skrátenej práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa mení zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Návrh reaguje na núdzový stav vyhlásený v súlade s čl. 5 ods. 1 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov dňom 25. novembra 2021 na obdobie 90 dní na postihnutom území, ktorým je celé územie Slovenskej republiky (uznesenie vlády SR č. 695 zo dňa 24. novembra 2021), s tým súvisiaci vznik potreby zabezpečenia včasnej a adekvátnej pomoci pre zamestnancov, zamestnávateľov a samostatne zárobkovo činné osoby, ktoré v dôsledku vyhláseného núdzového stavu prerušili alebo obmedzili svoju činnosť. 

Z pohľadu udržania pracovných miest a rýchlejšieho oživenia ekonomickej aktivity po tretej vlne pandémie COVID-19 vzniká akútna potreba zabezpečenia efektívnej finančnej pomoci pre skupiny, ktoré nesplnia podmienky poskytnutia podpory v čase skrátenej práce účinného od 1. januára 2022. S poukazom na zachovanie kontinuity poskytovanej pomoci, ako aj s cieľom zabrániť vážnym hospodárskym škodám, sa navrhuje posunúť nadobudnutie účinnosti zákona o podpore v čase skrátenej práce na 1. marca 2022.

Poskytovanie pomoci za mesiace január a február 2022 sa navrhuje na základe úlohy, danej ministrovi práce, sociálnych vecí a rodiny uznesením vlády SR, zabezpečiť pokračovaním projektu na podporu udržania zamestnanosti podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona o službách zamestnanosti (Prvá pomoc). Vplyvy na rozpočet verejnej správy založené predĺžením poskytovania príspevkov na základe projektu na podporu udržania zamestnanosti podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona o službách zamestnanosti (Prvá pomoc) za obdobie január a február 2022, budú vyčíslené v rámci návrhu na predĺženie realizácie tohto projektu predloženého na rokovanie vlády.

Viac informácií nájdete TU.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.