Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Posun termínu 9. kola výzvy na podporu komplexného prístupu v obciach s MRK

Kategória: Aktuality Zdroj: ZMOS

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje informuje žiadateľov o posune termínu 9. hodnotiaceho kola výzvy na podporu komplexného prístupu v obciach s prítomnosťou MRK. Uzavretie 9. hodnotiaceho kola je posunuté na 7. decembra 2021. 

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje vyhlásilo dňa 22. októbra 2020 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranú na podporu komplexného prístupu v obciach s marginalizovanými rómskymi komunitami s kódom OPLZ-PO5a6-2020-1.

Uzavretie 9. hodnotiaceho kola bolo pôvodne naplánované na 30. novembra 2021. Uzavretie 9. hodnotiaceho kola je posunuté na 7. decembra 2021

Zdroj: minv.sk


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.