Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Poslanci schválili novelu zákona o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Poslanci parlamentu schválili novelu zákona o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy.

Návrh zákona sa predkladá ako obnovený záväzok členského štátu Európskej únie k účinnejším vnútroštátnym opatreniam prostredníctvom nástroja soft law, ktorý Slovenská republika deklarovala Európskej komisii aj v rámci rokovaní o Návrhu Partnerskej dohody Slovenskej republiky na roky 2021 – 2027.

Cieľom predkladaného návrhu zákona je inštitucionálna úprava centralizácie a koncentrácie agendy koordinácie uskutočňovania inklúzie marginalizovaných rómskych komunít vrátane použitia finančných prostriedkov z fondov Európskej únie určených na inklúziu marginalizovaných rómskych komunít, v organizačnej štruktúre Úradu vlády Slovenskej republiky a to prostredníctvom samostatnej organizačnej zložky, v súlade s vyššie uvedenými odporúčaniami Európskej únie a vyjadrenými záväzkami k Európskej únii.

Ide aj o záväzok podpory rodiny a vytvorenia poradného orgánu vlády – Rady vlády Slovenskej republiky pre rodinu a demografický vývoj, ktorý bude mať za úlohu pripraviť Národnú stratégiu na podporu rodiny a demografického vývoja v Slovenskej republike. Vypracovanie strategického dokumentu je významnou celospoločenskou výzvou, ktorá si vyžaduje medzirezortnú spoluprácu a špeciálnu pozornosť všetkých ekonomicko-sociálnych partnerov štátnej a verejnej správy, samosprávy a občianskej spoločnosti.

Rada vlády Slovenskej republiky pre rodinu a demografický vývoj má za úlohu spájať štátne orgány a inštitúcie, samosprávu, akademické inštitúcie, stavovské organizácie a mimovládne organizácie pri tvorbe a realizácii rodinnej politiky štátu zameranú na riešenie problematiky rodín a nepriaznivého demografického vývoja.

Detaily návrhu zákona nájdete TU.

ZdrojZdruženie miest a obcí Slovenska.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.