Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Ponuka vzdelávacích programov o participácii pre samosprávu

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska Zdroj: ZMOS

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti pokračuje v bezplatnom vzdelávacom programe o participácii pre samosprávu.

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti (ÚSV ROS) otvorí niekoľko tematických oblastí, kde sa dozviete, ako je možné efektívne zapájať obyvateľov miest a obcí do jednotlivých rozhodovacích procesov. Ako tvorili Plán udržateľnej mobility v Banskej Bystrici? Ako zapájali obyvateľov Bratislavy do diskusie o verejných priestoroch? Čo priniesli územné klastre obcí na Spiši? Opäť pre vás pripravil zaujímavé formáty – prezentácie, série krátkych príkladov z praxe a workshopy, kde o téme získate všetky potrebné informácie a budete môcť aj klásť svoje otázky cez platformu sli.do.

SEPTEMBER  – PARTICIPÁCIA A MOBILITA
Mobilita, čoraz výraznejšie ovplyvňovaná nárastom osobnej automobilovej dopravy, sa stáva  jedným z najpálčivejších problémov, a to nielen v mestskom prostredí vnútri jasne vymedzených hraníc, ale často aj v jeho bezprostrednom okolí. Inšpirujte sa príkladom mesta Banská Bystrica, ktoré v spolupráci s Nadáciou Ekopolis vypracovalo plán udržateľnej mobility (PUM).

OKTÓBER  – PARTICIPÁCIA A VEREJNÉ PRIESTORY 
Funkčný a bezpečný verejný priestor je významným prvkom kvality života obyvateľov mesta či obce a spôsob jeho tvorby priam nevyhnutne vyžaduje spoluúčasť tých, ktorí ho budú dennodenne využívať. Ako nastaviť ciele kvalitného participatívneho procesu, aké sú etapy zásahu do verejného priestranstva, overené postupy, nástroje zapájania a riziká takéhoto postupu?

NOVEMBER – PARTICIPÁCIA A MEDZIOBECNÁ SPOLUPRÁCA 
Participácia obcí pri rozvoji územných klastrov ponúka jednu z odpovedí na extrémnu fragmentáciu Slovenska z hľadiska obecnej štruktúry a na problémy s tým spojené. Na Slovensku majú dnes až dve tretiny obcí nižší počet obyvateľov ako tisíc, pritom kompetencie majú rovnaké ako mestá. Cestou je spájanie sa do väčších celkov – klastrov,  ktoré sú považované za jeden z progresívnych nástrojov rozvoja regiónov v celoeurópskom kontexte.

KNIŽNÁ EDÍCIA PARTICIPÁCIA 
Ku každej z uvedených tém je spracovaná publikácia z knižnej edície Participácia ÚSV ROS, ktorá vám pomôže zorientovať sa v problematike, o ktorej sa bude v rámci vzdelávacieho cyklu hovoriť. Všetky publikácie sú voľne dostupné na stránke www.participacia.eu

KABINET PARTICIPÁCIE 
Okrem vzdelávacieho cyklu pripravuje ÚSV ROS aj diskusný klub Kabinet participácie, kde sa hovorí o praktických, ale aj teoretických rovinách participácie. Ako povedala jedna z prvých účastníčok Kabinetu participácie, sociálna psychologička Jana Plichtová: „Demokracia aj občianstvo vyžaduje učenie sa. Nevystačíme si len s praktickými skúsenosťami.“ S online Kabinetom participácie sa začína už 30. septembra 2021.

KDE SA BUDÚ REALIZOVAŤ PODUJATIA A AKO SA MOŽNO PRIHLÁSIŤ? 
Je potrebné sledovať www.participacia.eu  a facebook Participácia – ÚSV ROS, kde včas nájdete termíny konania jednotlivých podujatí a registračný link. Podujatia prebiehajú online (ZOOM a YouTube). Archív všetkých videopodujatí je na www.participacia.eu. a YouTube kanáli NP PARTI USV ROS. Bližšie informácie o podujatiach: Silvia Ďurechová (silvia.durechova@minv.sk), Dominika Bellová (dominika.bellova@minv.sk).


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.