Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Ponuka Slovenskej Sporiteľne pre samosprávy

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska Zdroj: ZMOS

Bratislava - 20. mája 2021 - V Slovenskej sporiteľni si uvedomujeme, že aktuálna situácia spôsobená pandémiou COVID-19 je pre samosprávy ťažká. Vieme, že mestá a obce majú dôležitú úlohu pri reštarte ekonomiky a to najmä vďaka investíciám, ktoré tieto subjekty realizujú. Samosprávam mimoriadne veríme, čo dokazuje aj náš neustály záujem o financovanie miest, obcí, obchodných spoločností vlastnených samosprávou, ako aj ďalších subjektov s podielom samospráv, napríklad aj Miestnych akčných skupín.

Na základe pravidelného monitoringu hospodárenie vášho sídla z verejne dostupných zdrojov, upravujeme naše predschválené limity financovania, tak aby sme Vám vedeli poskytnúť rýchly a kvalitný servis spojený s financovaním s maximálnym efektom pre samosprávu.  Aktuálne máme pre samosprávy predschválený úverový rámec, ktorý môžete využiť na financovanie investičných aj prevádzkových potrieb formou rôznych úverových produktov Slovenskej sporiteľne.

Radi by sme Vám dali do pozornosti možnosť využitia financovania od Slovenskej sporiteľne aj formou finančného lízingu, ktorý môže Vašej samospráve priniesť nasledujúce výhody:

  • najlepšie podmienky v oblasti finančného lízingu pre samosprávy na trhu,
  • tento typ financovania sa nezapočítava do výpočtu zákonného ukazovateľa celkovej zadlženosti, (finančný lízing je klasifikovaný ako obstaranie dlhodobého hmotného majetku na základe nájomnej zmluvy s dojednaným právom kúpy prenajatej veci a teda nie ako návratný zdroj),
  • nefinancujeme len dopravnú techniku, ktorá je primárne spájaná s lízingom, ale môžete takto prefinancovať akýkoľvek hnuteľný majetok (napríklad vybavenie zariadení, ako sú centrá integrovanej zdravotnej starostlivosti, školy, zariadenia sociálnej starostlivosti, osvetlenie alebo mobiliár verejného priestranstva a ďalšie hnuteľné veci).

Ak máte v pláne väčšie investičné akcie, radi Vám pripravíme individuálnu ponuku financovania, ktorá bude najlepšie zodpovedať Vašim potrebám a možnostiam.  

V prípade, že využívate rôzne formy podpory zo štrukturálnych fondov EÚ, prípadne z iných nenávratných zdrojov, a tieto zdroje sú Vám poskytované formou refundácie, t.j. až po preukázaní ich úhrady – napríklad zdroje z projektov cezhraničnej spolupráce INTERREG, projektov vyhlásených Miestnymi akčnými skupinami, nenávratných zdrojov z výziev VÚC a podobne – sme pripravení podporiť Vás formou preklenovacích úverov na predfinancovanie platieb nenávratných zdrojov. Poskytujeme preklenovacie úvery pre obce v rámci výziev MAS

Ako moderná banka pre samosprávy máme pre Vás pripravené aj produkty platobného styku, ktoré umožnia samosprávam a nimi zriadeným organizáciám, využívať bankové služby platobného styku za najvýhodnejších podmienok.

Slovenská sporiteľňa, ako jeden z lídrov v elektronickom bankovníctve, pripravila pre samosprávy moderné a bezpečné elektronické bankovníctvo Business24. Jeho veľkou výhodou je jeho mobilná verzia. Prehľadná aplikácia Vám umožňuje sledovať všetko o Vašich platbách, pohyboch, môžete zadávať platby naskenovaním QR kódu či IBAN-u alebo pomocou šablón vytvorených vo webovej verzii Business24. Na prihlásenie do aplikácie vám stačí jediný pohľad či odtlačok prsta.

V spolupráci so strategickým partnerom spoločnosť Global Payments Vám vieme ponúknuť riešenia pre skvalitnenie služieb pre Vašich občanov formou bezhotovostných úhrad rôznych poplatkov a daní, vstupného alebo pokuty platobnou kartou prostredníctvom POS terminálu. Absolútnou novinkou na trhu je revolučná aplikácia Terminál v mobile, ktorú budete mať tak inštalovanú vo svojom mobilnom telefóne a využijete ju len keď budete potrebovať.

Slovenská sporiteľňa Vám v rámci poradenských služieb našich bankových špecialistov sprostredkuje kontakty na partnerské a spolupracujúce spoločnosti pre kvalifikované spracovanie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja alebo pre získanie poistenia majetku a osôb za výhodných podmienok.

V prípade záujmu o produkty a služby Slovenskej sporiteľne. kontaktujte prosím Klientské centrum SLSP 0850 111888, alebo zašlite mail na kralikova.miroslava@slsp.sk  a následne si s Vami dohodneme osobné stretnutie za účelom zistenia Vašich konkrétnych potrieb a vypracujeme pre Vás najvýhodnejšiu ponuku.

Stanislav Plevák 

riaditeľ, Verejný a neziskový sektor, Slovenská Sporiteľna 


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.