Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Pol miliardy eur na voľnočasové aktivity posúva samosprávu bližšie k priepasti

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Združenie miest a obcí Slovenska v súvislosti s avizovaným vyčlenením pol miliardy eur na voľnočasové aktivity detí žiada vládu aj parlament o jediné – neschváliť a nepodporiť. Iné rozhodnutie posunie samosprávy bližšie k priepasti.

Dno ekonomického prežitia 
Združenie miest a obcí Slovenska pripomína, že nezodpovedné rozhodnutia tlačia samosprávu ku dnu ekonomického prežitia. Mestá a obce majú na svojich pleciach viac ako 4 300 kompetencií. A popritom sú sponzorom štátu a neraz aj jeho bankomatom. Majú pritom povinnosť zabezpečovať všestranný rozvoj územia, prihliadať na oprávnené potreby obyvateľov a vo svojom území realizovať vlastné rozvojové plány a zámery. Vo všetkom sú však okliešťované presunmi povinností bez financií, znižovaním príjmov a to všetko je realizované nielen za porušovania legislatívnych pravidiel, či ich obchádzaním, ale aj za ukážkového porušovania Európskej charty miestnej samosprávy, ktorá je na úrovni ústavy, ústavných zákonov a medzinárodných zmlúv. Podľa nej „všetky záležitosti, ktoré sa priamo týkajú miestnych orgánov, sa v procese plánovania a rozhodovania, pokiaľ je to možné, včas a primerane s nimi prerokujú“. V tomto, ako aj v mnohých ďalších prípadoch tomu tak nebolo. Žiadna diskusia, iba oznamovacia veta cez médiá.

Už sme v deficite 
Ak sa pozrieme na vývoj financií v samosprávach, musíme konštatovať, že kým očakávaný nárast príjmu z podielových daní bude na úrovni 242 mil. eur., dopady legislatívnych zmien spôsobia mestám a obciam výdavky takmer 600 mil. eur. Inými slovami, v tomto roku sme už v deficite takmer 350 mil. eur.

Združenie miest a obcí Slovenska dlhodobo upozorňovalo na problémy, ktoré v živote miest a obcí spôsobí prijímanie nezodpovednej legislatívy. Už sme súčasťou problémov. Na niektoré ZMOS upozornil začiatkom februára na protestnom zhromaždení. Situácia sa však nezlepšila. Preto ZMOS budúci týždeň organizuje vo svojej 30 ročnej histórii druhý mimoriadny snem. Tam predstavíme faktúru, ktorá nám bola vystavená. Na tento snem sme pozvali troch najvyšších ústavných činiteľov, aby sme ich detailne oboznámili s číslami, faktami, realitou v mestách a obciach a tiež s ďalšími aktivitami, ktorými samosprávy budú brániť svoje prežitie.

Združenie miest a obcí Slovenska preto očakáva, že najvyšší ústavní činitelia sa najskôr oboznámia s touto situáciou, a následne zaujmú stanovisko ku každému rozhodnutiu, ktoré má dopady na ekonomiku samospráv.

Máte jedinečnú príležitosť 
Združenie miest a obcí Slovenska apeluje na predsedu vlády, ktorý už ako minister financií hovoril o tom, že samospráva a štát sú pľúca, ktoré spoločne dýchajú. Preto ho vyzývame, aby preukázal úctu k samospráve a odmietol rokovať na vláde o tom, aby bolo pol miliardy eur použitých na financovanie voľnočasových aktivít. Pán premiér má jedinečnú príležitosť dokázať, že to, čo o samospráve hovorí, tomu aj verí.

Pol miliardy eur vie pomôcť v budovaní kapacít materských a základných škôl – pomôže deťom aj ich rodičom. Časť z tejto pol miliardy eur vie pomôcť na navýšenie platov zamestnancov školstva, v rámci originálnych kompetencií miest a obcí.  Pol miliardy eur vie pomôcť v budovaní zariadení sociálnych služieb – pomôže rodičom aj ich deťom. V mestách a obciach je mimoriadne veľa príkladov toho, kde tieto financie budú maximálne užitočné. Napríklad v dofinancovaní nákladov na energie, či v náraste cien stavebných materiálov, teda tam, kde je to užitočné, nevyhnutné a vzhľadom na aktuálnu situáciu aj maximálne potrebné.

Združenie miest a obcí Slovenska zároveň apeluje na tie poslankyne a tých poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí zároveň pôsobia na postoch štatutárnych predstaviteľov samospráv, alebo sú členmi obecných, mestských a krajských zastupiteľstiev. Musia veľmi dobre vedieť, že ich parlamentný súhlas s týmto návrhom ublíži aj ich vlastným samosprávam, ktoré majú vážne problémy a starosti.

 

            Michal Kaliňák

            ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS

Zdroj: Združenie miest a obcí Slovenska.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.