Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Podpora opatrovateľskej služby II: vzor Zmluvy o príspevok

Kategória: Aktuality Zdroj: ZMOS

Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje oznamuje, že vydal vzor Zmluvy o poskytnutí NFP platný pre výzvu OP ĽZ DOP 2021/8.1.1/01 Podpora opatrovateľskej služby II, verzia 1.0.

Vzor Zmluvy o poskytnutí NFP pre dopytovo-orientované projekty Podpora opatrovateľskej služby II:

Zdroj: employment.gov.sk

Súvisiace oznamy ZMOS:

OP ĽZ: Zmena č. 2 vo výzve na podporu opatrovateľskej služby II

Zmena vo výzve na podpora opatrovateľskej služby II
Infoseminár k Podpore opatrovateľskej služby II 
Výzva na podporu opatrovateľskej služby II


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.